Päätökset ja ilmoitukset tuotteista

Päätökset ja ilmoitukset tuotteista - Yleistä

Työsuojeluviranomaisia ovat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja sosiaali- ja terveysministeriö sen hoitaessa tuotteiden turvallisuuden valvontaan liittyviä tehtäviä. Ne valvovat työkäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten, koneiden ja teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta.

Mikäli tuote havaitaan työsuojelun vastuualueen valvonnassa vaatimusten vastaiseksi eikä puutteita korjata asian ollessa käsittelyssä työsuojelun vastuualueella, vastuualue siirtää asian tarpeellisilta osin sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriö selvittää asiaa ja kuulee tuotteesta vastaavaa yritystä havaituista puutteista. Jos puutteita ei korjata, ministeriö tekee tarvittaessa markkinoille- ja käyttöönluovuttamiskieltoa koskevan päätöksen.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa kaikista ministeriössä tehdyistä markkinavalvontapäätöksistä Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa. Osa päätöksistä koskee vaaralliseksi todettuja tuotteita ja osa tuotteita, joiden ei ole todettu aiheuttavan vaaraa, mutta joissa on havaittu puutteita. Tiedotteissa kerrotaan, mitä tuotetta ja yritystä päätös koskee ja mitä puutteita tuotteessa on todettu.

STM:n päätökset vaaatimusten vastaisista tuotteista

Turvavaljassetti markkinoille- ja käyttöönluovuttamiskieltoon vaarallisen liitosköyden vuoksi (15.6.2018)

EU:n ilmoitukset vaarallisista tuotteista (Safety Gate)

Työkäsine (Maaliskuu 2019)

Muut ilmoitukset vaarallisista tuotteista

Vaarallisia teollisuuskypäriä (4.1.2019)
Vaarallisia karbiinihakoja (18.6.2018)