Päätökset ja ilmoitukset tuotteista

Päätökset ja ilmoitukset tuotteista - Yleistä

Työsuojeluviranomaisia ovat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja sosiaali- ja terveysministeriö sen hoitaessa tuotteiden turvallisuuden valvontaan liittyviä tehtäviä. Ne valvovat työkäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten, koneiden ja teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta.

Mikäli tuote havaitaan työsuojelun vastuualueen valvonnassa vaatimusten vastaiseksi eikä puutteita korjata asian ollessa käsittelyssä työsuojelun vastuualueella, vastuualue siirtää asian tarpeellisilta osin sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriö selvittää asiaa ja kuulee tuotteesta vastaavaa yritystä havaituista puutteista. Jos puutteita ei korjata, ministeriö tekee tarvittaessa markkinoille- ja käyttöönluovuttamiskieltoa koskevan päätöksen.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa kaikista ministeriössä tehdyistä markkinavalvontapäätöksistä Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa. Osa päätöksistä koskee vaaralliseksi todettuja tuotteita ja osa tuotteita, joiden ei ole todettu aiheuttavan vaaraa, mutta joissa on havaittu puutteita. Tiedotteissa kerrotaan, mitä tuotetta ja yritystä päätös koskee ja mitä puutteita tuotteessa on todettu.

STM:n päätökset vaaatimusten vastaisista tuotteista

Vaatimusten vastainen putoamissuojain Tarmo Turvavaljassetti (7.1.2020)
Vaatimusten vastainen Lateksikäsine 8 ja Kuulonsuojain 6-829 (2.7.2019)
Vaatimusten vastainen suojakäsine Do-It 4416 (7.6.2019)
Vaatimusten vastaiset hitsauskäsineet 1402 ja 1420 (24.5.2019) 
Turvavaljassetti markkinoille- ja käyttöönluovuttamiskieltoon vaarallisen liitosköyden vuoksi (15.6.2018)

EU:n ilmoitukset vaarallisista tuotteista (Safety Gate)

Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit (syyskuu 2020)
Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit (elokuu 2020)
Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit (heinäkuu 2020)
Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit (kesäkuu 2020, jatkoa)
Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit ja mikrobeilta suojaavat vaatteet (kesäkuu 2020)
Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit ja mikrobeilta suojaavat vaatteet (toukokuu 2020)
Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit (huhtikuu 2020)
Työkäsine ja vinssi kurottajaan (maaliskuu 2020)
Suojakäsine, työkäsineet ja leikari (Joulukuu 2019)
Putoamissuojauksessa käytettävät köydet ja nahkainen työkäsine (Marraskuu 2019)
Henkilönostokorit (Elokuu 2019)
Työkäsineet (Elokuu 2019)
Työkäsine (Maaliskuu 2019)

Muut ilmoitukset vaarallisista tuotteista

Ilmoitus vaarallisesta tuotteesta: SATA-merkkinen aktiivihiilisuodatin 218206 (12.12.2019)
Vaarallisia teollisuuskypäriä (4.1.2019)
Vaarallisia karbiinihakoja (18.6.2018)