Valvonta lukuina

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Työsuojeluvalvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2019 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä yli 23 500 tarkastusta. Jouduimme antamaan reilut 50 000 toimintaohjetta ja 7 100 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon. Tarkastuskertomuksen toimitamme työpaikalle viimeistään 1 kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä tai kun kaikki tarvittava aineisto on työsuojelun vastuualueen käytössä.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2019 kaikkiaan 30 400. Niistä miltei puolet liittyi työsuhdeasioihin ja lopuista pääosa työolosuhteisiin. Yhteydenotoista yli 2 000 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 400 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja tilaajavastuun laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 290 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 488 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2019 kaikkiaan yli 800 työtapaturmaa.

Työsuojeluhallinnon toiminta numeroina

Oheiseen taulukkoon on koottu työsuojeluvalvonnan kannalta keskeiset tunnusluvut neljännesvuosittain.
Taulukkoon on laskettu yhteen eri aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden luvut.

Ajanjakso

1–3/2019 4–6/2019 7–9/2019 10–12/2019

Työpaikkatarkastukset

       
 • Tarkastus tehty käymällä työpaikalla, lukumäärät
5 457 5 658 4 701 4 663
 • Tarkastus tehty asiakirjojen perusteella, lukumäärät
730 765 586 1 104
 • Tarkastettujen valvontakohteiden lukumäärät
5 585 5 673 4 689 5 291
 • Yhteen tarkastukseen työpaikalla käytetty aika keskimäärin, tuntia
1,437 1,374 1,299 1,486

Toimintaohjeet ja kehotukset

       
 • Toimintaohjeet
14 528 13 434 10 988 11 699
 • Kehotukset
2 020 1 894 1 629 1 644

Pakkokeinot

       
 • Vastuualueen vahvistamat käyttökiellot
14 20 21 18

Työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta

       
 • Tutkitut työtapaturmat
216 231 214 243
 • Tutkitut ammattitaudit
11 10 7 4

Tarkastuskertomuksen toimittaminen työpaikalle enintään 30 päivässä

98,5 % 98,4 % 98,1 % 98,8 %

Palvelukysyntä

       
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työsuhde-asiat
3 817 3 728 3 480 3 324
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/rakennusalan asiat
722 690 645 513
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työympäristöasiat
1 235 955 883 1 026
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/häirintä- ja syrjintäasiat
954 912 697 899
 • Tarkastukset pyynnöstä, tarkastusten lukumäärät
515 536 451 554

 

Lisätietoja taulukosta:
johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue,
p. 0295 017 630, s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi