ASA-rekisteri

Kemialliset tekijät -Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-aineet) - ASA-rekisteri

Työnantajan on ilmoitettava ASA-rekisteriin työntekijät, jotka altistuvat merkittävän osan työajastaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille.

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001) velvoittaa työnantajaa pitämään luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä tekijöistä, jotka aiheuttavat syöpäsairauden vaaraa. Työnantajan tulee lain mukaan lisäksi pitää luetteloa niistä työntekijöistä, jotka altistuvat työssään kyseisille tekijöille merkittävästi enemmän kuin sellaiset henkilöt, joilta puuttuu erityinen altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille (ASA-luettelo).

ASA-ilmoitus

ASA-rekisteriin ilmoittamisen tulee perustua työpaikalla tehtyyn kemiallisten tekijöiden riskin arviointiin. Työnantajan tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin vuosittain ne työpaikan työntekijät, jotka ovat altistuneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille merkittävän osan työajastaan (kahdesta neljään tuntia päivässä), vähintään 20 työpäivän ajan, tai joiden altistuminen on todettu työhygieenisillä mittauksilla.

Ilmoitus on tehtävä myös merkittävästä kerta-altistumisesta esimerkiksi onnettomuustilanteessa.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos syöpävaarallista ainetta käytetään vain suljetussa järjestelmässä eikä altistumista tapahdu.

Ympäristön tupakansavulle altistunut työntekijä ilmoitetaan ASA-rekisteriin, kun hän on työssään altistunut tupakansavulle vähintään 40 työpäivän ajan merkittävän osan työajastaan (kahdesta neljään tuntia päivässä) tai työntekijän on työhygieenisissä mittauksissa todettu altistuvan tupakansavulle. Työntekijän oma tupakointi ei vaikuta ASA-rekisteriin ilmoittamiseen, eli myös tupakoivat työntekijät ilmoitetaan, jos he altistuvat työssään ympäristön tupakansavulle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia työpaikkoja.

Rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitos

ASA-rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitos. Työnantajan pitää ilmoittaa rekisteriin tieto työpaikan altisteista ja altistuvista työntekijöistä. Ilmoitus tehdään oheisilla lomakkeilla (docx-tiedostoja):

Ilmoitus tehdään takautuvasti siten, että edellisen vuoden altistumiset ilmoitetaan kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Huom! ASA-ilmoitettavien aineiden määrittely muuttui 1.1.2020 alkaen ja vuotta 2020 koskevat ASA-ilmoitukset tehdään vasta 1.1.2021 alkaen.

Lomakkeet lähetetään Työterveyslaitokselle osoitteeseen
ASA-rekisteri
Työterveyslaitos
PL 18
00032 TYÖTERVEYSLAITOS.

ASA-rekisteri. Työterveyslaitos.

ASA-rekisteröinnin merkitys

ASA-rekisteriä on pidetty lakisääteisesti vuodesta 1979, ja sen vaikutukset ovat epäsuoria. Sen avulla pyritään ehkäisemään työhön liittyvää syöpävaaraa, seuraamaan työpaikkojen altistumistilannetta ja ennen kaikkea kohentamaan työoloja.

Työterveyslaitos ylläpitää ASA-rekisteriä, laatii vuositilastoja ja seuraa ilmoitettujen työntekijöiden syöpäsairastuvuuutta määräajoin.  Rekisteröintitietojen avulla työsuojeluviranomaiset tietävät tarkemmin, missä altistumista tapahtuu, ja voivat tarvittaessa tehostaa valvonta- ja neuvontatoimintaansa.

ASA-rekisteröinti ei todista syövän työperäisyyttä, vaan työntekijän sairastuessa syöpään kukin yksittäinen tapaus selvitetään erikseen.