Osittainen vanhuuseläke

Työelämän muut vapaat - Osa-aikaeläke

Ikääntynyt työntekijä tai yrittäjä voi vähentää työmääränsä siirtymällä osa-aikatyöhön ja hakemalla työn rinnalle osittaisen vanhuuseläkkeen. Osittainen vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 alussa.

Osittainen vanhuuseläke edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan kesken. Työnantajalla ei ole velvollisuutta osa-aikatyön järjestämiseen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen saamisehdot eroavat jonkin verran yksityisillä ja julkisilla aloilla. Myös maatalousyrittäjien ja merimiesten osittaisissa vanhuuseläkkeissä on erityispiirteitä.

Lisää tietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä Työeläke.fi-verkkopalvelusta.