Henkilötunniste ja veronumero - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Rakennustyömaan rakennuttaja ja päätoteuttaja ovat molemmat vastuussa siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on työturvallisuuslain edellyttämä tunnistekortti. Lisäksi työmaalla toimivat työnantajat ovat asiassa vastuussa omien ja sopimuskumppaneidensa työntekijöiden osalta.

Kuvallisesta tunnistekortista on käytävä ilmi

  1. henkilön nimi
  2. henkilön valokuva
  3. työnantajan (= palkanmaksajan) nimi
    (Itsenäinen työnsuorittaja merkitsee tunnistekorttiinsa ”itsenäinen työnsuorittaja”, jos toiminimi on eri kuin hänen oma nimensä.) 
  4. henkilön veronumero, joka on merkitty julkiseen Verohallinnon ylläpitämään veronumerorekisteriin. 

Kuvallinen tunniste on pakollinen yhteisellä työmaalle työskenteleville. Tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla henkilöllä, joka kuljettaa tilapäisesti tavaraa työmaalle. Tunnisteita ei myöskään vaadita sellaisella työmaalla, jossa rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön.

Henkilötunnisteesta ja muista rakennustyömaata koskevista velvoitteista lisätietoa Rakennusala-sivulla.