Laiminlyöntimaksu

Tilaajavastuu - Laiminlyöntimaksu

Tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Tilaaja laiminlyö selvitysvelvollisuutensa.
  • Tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa tai yrityksen kanssa, jonka vastuuhenkilö taikka siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon.
  • Tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan.

Laiminlyöntimaksun suuruus on 2 050 – 20 500 euroa.

Laiminlyöntimaksu määrätään korotettuna, mikäli tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, ettei sopimuspuolella ole tarkoitus noudattaa lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan. Korotetun laiminlyöntimaksun suuruus on vähintään 20 500 euroa ja enintään 66 500 euroa.

Laiminlyöntimaksu on sopimuskohtainen. Päätöksen laiminlyöntimaksun määräämisestä tekee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.