Selvitysten ajantasaisuus ja säilyttäminen

Tilaajavastuu - Selvitysten ajantasaisuus ja säilyttäminen

Jotta tiedot kuvaisivat mahdollisimman hyvin sopimuspuolen tilaa sopimuksen tekohetkellä, tilaajan hankkimat tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia sopimusta tehtäessä. Tilaajan tulee säilyttää hankitut selvitykset vähintään kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt.

Selvitykset on säilytettävä kaksi vuotta.

Pitkissä, yli vuoden voimassa olevissa sopimuksissa sopimuspuolen on toimitettava tilaajalle selvitykset veronmaksu- ja eläkevakuutusasioista 12 kuukauden välein.

Jos tilaaja tekee uuden sopimuksen saman sopimuspuolen kanssa ennen kuin on kulunut 12 kuukautta aiemman sopimuksen solmimisesta ja selvitysten hankkimisesta, tilaajalla ei tavallisesti ole uutta selvitysvelvollisuutta. Tilaajan on kuitenkin aina hankittava kaikki selvitykset ennen uuden sopimuksen solmimista, jos hänellä on syytä epäillä, että sopimuspuolen olosuhteet ovat muuttuneet tarkistamista vaativalla tavalla.