Työntekijäluettelo - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työntekijä tulee merkitä luetteloon heti hänen aloittaessaan työmaalla. Työnteon päättymispäivämäärä on merkittävä luetteloon heti, kun työntekijä lopettaa työskentelyn työmaalla tai päätoteuttaja tietää lopettamispäivän. 

Työntekijäluettelosta on käytävä ilmi

  • työntekijän etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero
  • työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste
  • työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) 8 §:ssä tarkoitetun edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa.

Tietoa muun muassa edustajan kelpoisuusvaatimuksista ja häneltä edellytettävistä tiedoista Lähetetty työntekijä -sivulla.

Työntekijäluetteloon voidaan jättää merkitsemättä tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavat. 

Luettelon pitämistä varten yhteisellä työmaalla toimivan työnantajan on annettava tarpeelliset tiedot työntekijöistään pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle. 

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on säilytettävä luettelo kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin työmaa valmistui.

Lisätietoa rakennustyömaata koskevista velvoitteista Rakennusala-sivulla.