Henkilöitä tutkimassa teollisuus konetta Henkilöitä tutkimassa teollisuus konetta

Markkinavalvonta

Maahantuoja

Maahantuojan tarkistuslista

Mistä pitäisi keskustella valmistajan tai valmistajan edustajan kanssa?

Selvitä valmistajalle, minkälaiseen työhön konetta on tarkoitus käyttää ja millaiset työntekijöiden turvallisuuteen vaikuttavat työpaikan (käyttö-)olosuhteet ovat.

Kysy valmistajalta muun muassa seuraavat asiat:

 • Onko valmistaja laatinut EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja tehnyt koneeseen CE-merkinnän?
 • Mitä terveys- ja turvallisuusvaaroja konetta käytettäessä saattaa olla?
 • Onko koneessa mekaanisia vaaroja kuten vaarallisia liikkuvia osia, joita voi koskettaa, ja mitä suojuksia ja turvalaitteita koneen varustukseen kuuluu?
 • Tarvitaanko hätäpysäyttimiä ja kuinka kone erotetaan energianlähteestään?
 • Millä periaatteilla koneen ohjausjärjestelmä ja hallintaelimet toimivat?
 • Aiheutuuko koneen käytöstä päästöjä? Jos päästöjä syntyy merkittäviä määriä, riittääkö olemassa olevat poistolaitteet vai pitääkö hankkia uusi järjestelmä?
 • Onko kone suunniteltu siten, että melu- ja tärinätasot ovat pienimmät mahdolliset?
 • Tarkista, että käyttöohjeeseen on merkitty tiedot koneen melu- ja tärinäpäästöistä.
 • Onko koneessa erittäin kuumia tai hyvin kylmiä osia ja voidaanko ne eristää tai suojata?
 • Onko koneessa lasereita tai muita säteilylähteitä ja voidaanko säteilylle altistuminen eliminoida? Jos ei, mitä varotoimenpiteitä säteilyn haittojen estämiseksi on sovellettava?
 • Miten sähköstä aiheutuva vaara on otettu huomioon: jännitteisten osien suojaus, käyttöolosuhteiden edellyttämä sähköinen eristys, sähköstaattiset ilmiöt, oikosulut ja muut ylikuormituksesta aiheutuvat lämpöilmiöt?
 • Miten ergonomiset periaatteet on otettu huomioon, ettei koneen käytöstä aiheutuisi liiallista fyysistä tai henkistä kuormitusta?
 • Aiheutuuko muista energianlähteistä vaaroja kuten hydrauliikasta tai paineilmasta?
 • Onko asennuksesta, kunnossapidosta tai vikaantumisen varalta riittävästi informaatiota?
 • Miten koneen suunnittelussa/valmistuksessa on otettu huomioon koneen huolto-, säätö- ja kunnossapito, kuten energialähteestä erottaminen, pääsy käyttö- ja huoltopaikkoihin, varaosien vaihdettavuus ja mahdollisten sisäosien puhdistus?
 • Onko koneen käytöstä poistosta ja hävityksestä tarpeelliset ohjeet?
 • Saatko valmistajalta tietoja siitä, ovatko muut käyttäjät, jotka ovat ostaneet samanlaisia koneita, kohdanneet ongelmia?
 • Onko tyyppitarkastettava?