Työsuojelua puhekielellä -podcast

Podcast-esittely

Podcastissa kerromme työsuojelun ajankohtaisista teemoista. Julkaisemme podcastit YouTube-kanavallamme Työsuojeluhallinto – Tervettä työtä.

Podcast-jakso7

Podcastin toisella kaudella keskustellaan työsuhteesta  

Toisen kauden jaksoissa puhutaan työsuhteesta. Työsuojelun lakimiehet ja tarkastajat keskustelevat ajankohtaisista aiheista, kuten työsuhdetta säänteleviin lakeihin tulleista muutoksista ja työsuojelun valvonnasta sekä siitä, miten erilaiset työnteon muodot kuten kevytyrittäjyys vaikuttavat työsuhteen pelisääntöihin.  

Jakso 7: Vaihteleva työaika – vastauksia verkkoseminaarin yleisökysymyksiin

Vaihteleva työaika tarkoittaa nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee esimerkiksi välillä 10–30 tuntia viikossa. Vaihtelevaa työaikaa koskeva lainsäädäntö muuttui elokuussa 2022. Verkkoseminaarissamme Vaihteleva työaika, jossa muutoksia käsiteltiin, esitettiin kaikkiaan yli 200 yleisökysymystä. Podcastissa näitä vaihtelevaan työaikaan liittyviä kysymyksiä käsittelevät lakimies Aki Eriksson ja työsuojelutarkastaja Saila Lähdesmäki.

Podcast-jakso1

Psykososiaalinen kuormitus työssä (jaksot 1–6)

Ensimmäinen kauden jaksoissa on aiheena psykososiaalinen kuormitus työssä. Äänessä työsuojelutarkastaja Katri Perttunen.

Jakso 1: Psykososiaaliset kuormitustekijät – mitä ne ovat?

Podcast-tiivistelmät-jakso1

Podcast-jakso2

Jakso 2: Haitallinen kuormitus ja riskinarvioinnin tavoitteet

Podcast-tiivistelmät-jakso2

Podcast-jakso3

Jakso 3: Kuormitustekijöiden selvittäminen ja tunnistaminen

Podcast-tiivistelmät-jakso3

Podcast-jakso4

Jakso 4: Psykososiaalisten riskien arviointi

Podcast-tiivistelmät-jakso4

Podcast-jakso5

Jakso 5: Miten kuormitusta vähennetään eli toimien suunnittelu ja toteutus

Podcast-tiivistelmät-jakso5

Podcast-jakso6

Jakso 6: Seuranta – vaikuttavatko toimet kuormitukseen?

Podcast-tiivistelmät-jakso6