Henkilöitä keskustelemassa Henkilöitä keskustelemassa

Tietoa meistä

Työsuojelua puhekielellä -podcast

Podcast-esittely

Podcastissa kerromme työsuojelun ajankohtaisista teemoista. Julkaisemme podcastit YouTube-kanavallamme Työsuojeluhallinto – Tervettä työtä.

Podcastin kolmannen kauden jaksot

Podcastin kolmannella kaudella jatketaan keskustelua ajankohtaisista työsuojeluteemoista

Jaksoissa pohdiskellaan työpaikoilla mieltä askarruttavia kysymyksiä muun muassa psykososiaalisesta työkuormituksesta sekä häirinnästä työelämässä. Pureudumme myös palkkaukseen liittyviin asioihin. 

Podcast-jakso13: Verkkoseminaarin "Työn psykososiaalinen kuormitus – Miten laki velvoittaa työnantajaa?" yleisökysymykset

Jakso13: Verkkoseminaarin "Työn psykososiaalinen kuormitus – Miten laki velvoittaa työnantajaa?" yleisökysymykset

Järjestimme syyskuussa 2023 verkkoseminaarin, jossa kerroimme työnantajan velvollisuuksista psykososiaalisen työkuormituksen ehkäisemisessä ja hallinnassa. Tarkastajat Katri Halen ja Katri Perttunen keskustelevat jaksossa yleisöltä saaduista kysymyksistä. Mitä käytännössä tarkoitetaan riskien arvioinnilla ja miten työnantajan pitäisi huomioida työntekijän henkilökohtaisia edellytyksiä? Entäpä miten työpaikoilla tulisi välttää haitallisen kuormituksen syntymistä ja mitkä ovat työsuojeluviranomaisen mahdollisuudet toimia tässä tukena. Verkkoseminaarin tallenteen pääset jo nyt katsomaan verkkopalvelussamme: www.tyosuojelu.fi/live28.

Podcastin toisen kauden jaksot

Podcastin toisella kaudella keskustellaan työsuhteesta

Toisen kauden jaksoissa puhutaan työsuhteesta. Työsuojelun lakimiehet ja tarkastajat keskustelevat ajankohtaisista aiheista, kuten työsuhdetta säänteleviin lakeihin tulleista muutoksista ja työsuojelun valvonnasta sekä siitä, miten erilaiset työnteon muodot kuten kevytyrittäjyys vaikuttavat työsuhteen pelisääntöihin.  Käsittelemme podcastissa pääosin verkkoseminaarien yleisökysymyksiä. 

Podcast-jakso12: Vuosilomainfon yleisökysymykset

Jakso12: Vuosilomainfon yleisökysymykset

Lakimies Aki Eriksson ja tarkastaja Janne Honkonen vastaavat Vuosilomainfossa esitettyihin yleisökysymyksiin.
Vuosilomainfon tallenteen voit katsoa täältä: www.tyosuojelu.fi/live26.

Podcast-jakso11

Jakso 11: Biologisten tekijöiden vaarojen arviointi työpaikalla -verkkoseminaarin yleisökysymykset

Minkälaisia työpaikkoja koskee vaatimus arvioida biologisten tekijöiden aiheuttamat vaarat työssä? Miten huomioidaan erilaiset työtehtävät ja työvaiheet? Mitä luettelointi tarkoittikaan? Miten biologiset vaarat pitää arvioida juuri minun työtehtävissäni? Entäpä, jos kotipalvelun kohteessa on luteita, lähden työmatkalle tai käsittelen jätevesiä tai laboratorionäytteitä? Podcastissa ylitarkastajat Arja-Liisa Sikiö ja Ulla Riikonen käsittelevat 30.3.2023 järjestämässämme verkkoseminaarissa Biologisten tekijoiden vaarojen arviointi tyopaikalla esitettyjä yleisökysymyksiä.

Podcast-jakso10

Jakso 10: Kevytyrittäjä vai työsuhde valeasussa?

Yhä useampi työskentelee niin sanottuna kevytyrittäjänä, ja monille se on helppo keino saada lisätienestejä. Aina kevytyrittäjyydessä ei kuitenkaan ole kyse todellisesta yrittäjätoiminnasta. Työsuojeluviranomainen törmää entistä useammin siihen, että työnantaja tarjoaa työntekijälle kevytyrittäjyyttä välttyäkseen työnantajavelvollisuuksilta ja sivukuluilta. Jos työn tekemisen tapa yrittäjäsopimuksesta huolimatta täyttää työsuhteen tunnusmerkit, kuuluu työntekijälle lain mukaan työsuhteen edut, kuten vuosiloma, sairausloman palkka, vakuutukset ja työterveyshuolto. 

Miten viranomainen arvioi, onko kyse aidosta yrittäjyydestä vai työsuhteesta? Mitkä ovat työsuhteen tunnusmerkit, joihin kevytyrittäjän tilannetta valvonnassa peilataan? 
Podcastissa keskustelevat työsuojelun lakimies Aki Eriksson Lounais-Suomen aluehallintovirastosta ja työsuojelutarkastaja Juho Loukiala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Podcast-jakso9

Jakso 9: Vastauksia verkkoseminaarin "Työnantajan vastuu työväkivallan hallinnassa" yleisökysymyksiin

Podcastin yhdeksännessä jaksossa käsitellään 7.12.2022 järjestetyn verkkoseminaarin "Työnantajan vastuu työväkivallan uhan hallinnassa" yleisökysymyksiä. Aihe herätti paljon kiinnostusta ja kysymyksiä esitettiin reilusti yli 100. Kiitos kaikille tärkeistä ja hyvistä kysymyksistä! Kaikkiin kysymyksiin emme valitettavasti voi vastata, koska ne liittyvät joko toisen viranomaisen toimivaltaan tai sellaiseen lainsäädäntöön, jota työsuojeluviranomainen ei valvo.
Podcastissa keskustelevat tarkastaja Anne Myyryläinen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella juristina työskentelevä Anna Tiainen.
Katso verkkoseminaarin tallenne täältä: Tyosuojelu.fi/live22.

Podcast-tiivistelmät-jakso9

Podcast-jakso8

Jakso 8: Ongelmia työsuhteessa: Miten työsuojeluviranomainen voi auttaa?

Jaksossa käsitellään puhelinneuvontaan tyypillisesti tulevia yhteydenottoja ja valvonta-asian vireilletuloa sekä työsuojeluviranomaisen toimivaltaa antaa neuvoja ja tehdä valvontaa työsuhdeasioissa. Keskustelemassa ovat tarkastaja Eila Hasunen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta ja lakimies Aki Eriksson Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Podcast-jakso7

Jakso 7: Vaihteleva työaika – vastauksia verkkoseminaarin yleisökysymyksiin

Vaihteleva työaika tarkoittaa nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee esimerkiksi välillä 10–30 tuntia viikossa. Vaihtelevaa työaikaa koskeva lainsäädäntö muuttui elokuussa 2022. Verkkoseminaarissamme Vaihteleva työaika, jossa muutoksia käsiteltiin, esitettiin kaikkiaan yli 200 yleisökysymystä. Podcastissa näitä vaihtelevaan työaikaan liittyviä kysymyksiä käsittelevät lakimies Aki Eriksson ja työsuojelutarkastaja Saila Lähdesmäki.

Podcast-jakso1

Psykososiaalinen kuormitus työssä (jaksot 1–6)

Ensimmäinen kauden jaksoissa on aiheena psykososiaalinen kuormitus työssä. Äänessä työsuojelutarkastaja Katri Perttunen.

Jakso 1: Psykososiaaliset kuormitustekijät – mitä ne ovat?

Podcast-tiivistelmät-jakso1

Podcast-jakso2

Jakso 2: Haitallinen kuormitus ja riskinarvioinnin tavoitteet

Podcast-tiivistelmät-jakso2

Podcast-jakso3

Jakso 3: Kuormitustekijöiden selvittäminen ja tunnistaminen

Podcast-tiivistelmät-jakso3

Podcast-jakso4

Jakso 4: Psykososiaalisten riskien arviointi

Podcast-tiivistelmät-jakso4

Podcast-jakso5

Jakso 5: Miten kuormitusta vähennetään eli toimien suunnittelu ja toteutus

Podcast-tiivistelmät-jakso5

Podcast-jakso6

Jakso 6: Seuranta – vaikuttavatko toimet kuormitukseen?

Podcast-tiivistelmät-jakso6