Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Neuvontaa, ohjausta ja valvontaa - Yleistä

Työsuojeluviranomaisena tavoitteenamme on, että työnantaja, henkilöstö ja työterveyshuolto toteuttavat työkykyä edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä jokaisella työpaikalla. Tuemme työpaikkoja antamalla neuvontaa ja ohjausta työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä puhelimitse tai kirjallisesti

Työsuojelutarkastaja neuvoo asiakasta puhelimitse.Meihin aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueille voi ottaa yhteyttä esimerkiksi soittamalla puhelinneuvontaamme tai lähettämällä sähköpostia sille työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikkasi sijaitsee. Yhteydenoton käsittely siirtyy kyseisistä asioista vastaavalle virkamiehelle.

Puhelimitse meille voi tehdä

  • tapaturmailmoitukset vakavasta työtapaturmasta
  • omaan työpaikkaan liittyvät tarkastuspyynnöt.

Kirjallisesti meille on toimitettava

  • toimenpidepyynnöt
  • poikkeuslupa-anomukset
  • työsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset.

Viranomaisen toimia edellyttävissä kirjallisissa toimenpidepyynnöissä on ilmettävä asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä työsuojeluvalvonnalle esitettävät vaatimukset perusteineen.

Työkaluja työpaikan hyödynnettäväksi

Järjestämme säännöllisesti maksuttomia verkkoseminaareja ja osallistumme muihin tapahtumiin, joissa tarjoamme hyödyllistä työsuojelutietoa niin työnantajille kuin työntekijöille. Lisätietoa löydät sivulta Tapahtumat.

Tarjoamme työpaikkojen käyttöön myös erilaisia itsearvioinnin työkaluja. Työolosuhdemittareita voidaan hyödyntää arvioimiseen ja turvallisuusjohtamisen välineinä.

Asiakaspalvelun kehittämishanke käynnissä

Kehitämme parhaillaan uudentyyppistä vuorovaikutteista asiointipalvelua, jonka tarkoituksena on tarjota asiakkaille uusia keinoja toimia yhteistyössä työsuojeluviranomaisen kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa mm. työpaikan työsuojelutoiminnan tilannekuvan muodostaminen sekä asiointipyynnön nopeampi ratkaisu ja käsittelyn etenemisen seuranta.

Lisätietoa kehitystyöstä löydät sivulta Vuorovaikutteisen asiakaspalvelun kehittäminen.