Valvonta lukuina

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Työsuojeluvalvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2019 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä noin 24 000 tarkastusta. Jouduimme antamaan reilut 51 500 toimintaohjetta ja 7 200 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon. Tarkastuskertomuksen toimitamme työpaikalle viimeistään 1 kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä tai kun kaikki tarvittava aineisto on työsuojelun vastuualueen käytössä.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2019 kaikkiaan 30 400. Niistä miltei puolet liittyi työsuhdeasioihin ja lopuista pääosa työolosuhteisiin. Yhteydenotoista yli 2 000 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 400 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja tilaajavastuun laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 290 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 488 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2019 kaikkiaan yli 900 työtapaturmaa.

Työsuojeluhallinnon toiminta numeroina

Oheiseen taulukkoon on koottu työsuojeluvalvonnan kannalta keskeiset tunnusluvut neljännesvuosittain.
Taulukkoon on laskettu yhteen eri aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden luvut.

Ajanjakso

4–6/2019 7–9/2019 10–12/2019 1–3/2020

Työpaikkatarkastukset

       
 • Tarkastus tehty käymällä työpaikalla, lukumäärät
5 803 4 734 4 735 3 640
 • Tarkastus tehty asiakirjojen perusteella, lukumäärät
773 587 1 141 1 208
 • Tarkastettujen valvontakohteiden lukumäärät
5 792 4 709 5 390 4 392
 • Yhteen tarkastukseen työpaikalla käytetty aika keskimäärin, tuntia
1,373 1,313 1,488 1,402

Toimintaohjeet ja kehotukset

       
 • Toimintaohjeet
13 806 11 070 11 952 9 883
 • Kehotukset
1 916 1 631 1 642 1 416

Pakkokeinot

       
 • Vastuualueen vahvistamat käyttökiellot
20 21 18 17

Työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta

       
 • Tutkitut työtapaturmat
240 214 255 154
 • Tutkitut ammattitaudit
13 7 9 1

Tarkastuskertomuksen toimittaminen työpaikalle enintään 30 päivässä

98,1 % 97,9 % 98,4 % 98,8%

Palvelukysyntä

       
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työsuhde-asiat
3 728 3 480 3 324 4 702
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/rakennusalan asiat
690 645 513 542
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työympäristöasiat
955 883 1 026 1 160
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/häirintä- ja syrjintäasiat
912 697 899 988
 • Tarkastukset pyynnöstä, tarkastusten lukumäärät
549 452 571 468

 

Lisätietoja taulukosta:
johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue,
p. 0295 017 630, s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi