Valvonta lukuina

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Työsuojeluvalvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2018 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä yli 26 000 tarkastusta. Jouduimme antamaan reilut 57 000 toimintaohjetta ja 7 400 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon. Tarkastuskertomuksen toimitamme työpaikalle viimeistään 1 kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä tai kun kaikki tarvittava aineisto on työsuojelun vastuualueen käytössä.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2018 kaikkiaan 35 200. Niistä miltei puolet liittyi työsuhdeasioihin ja lopuista pääosa työolosuhteisiin. Yhteydenotoista yli 2 000 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 400 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja tilaajavastuun laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 330 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 473 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2018 kaikkiaan yli 1 000 työtapaturmaa.

Työsuojeluhallinnon toiminta numeroina

Oheiseen taulukkoon on koottu työsuojeluvalvonnan kannalta keskeiset tunnusluvut neljännesvuosittain.
Taulukkoon on laskettu yhteen eri aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden luvut.

Ajanjakso

4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018 1-3/2019

Työpaikkatarkastukset

       
 • Tarkastus tehty käymällä työpaikalla, lukumäärät
6 686 5 006 5 289 5 333
 • Tarkastus tehty asiakirjojen perusteella, lukumäärät
755 585 713 713
 • Tarkastettujen valvontakohteiden lukumäärät
6 613 4 886 5 411 5 473
 • Yhteen tarkastukseen työpaikalla käytetty aika keskimäärin, tuntia
1,401 1,32 1,427 1,432

Toimintaohjeet ja kehotukset

       
 • Toimintaohjeet
16 304 11 614 12 803 14 141
 • Kehotukset
2 123 1 609 1 757 1 938

Pakkokeinot

       
 • Vastuualueen vahvistamat käyttökiellot
35 35 23 14

Työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta

       
 • Tutkitut työtapaturmat
193 195 208 200
 • Tutkitut ammattitaudit
6 10 16 7

Tarkastuskertomuksen toimittaminen työpaikalle enintään 30 päivässä

98,9 % 98,2 % 97,6 % 98,8 %

Palvelukysyntä

       
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työsuhde-asiat
4 110 3 758 3 578 3 817
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/rakennusalan asiat
825 788 615 722
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työympäristöasiat
1 061 1 065 1 044 1235
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/häirintä- ja syrjintäasiat
889 691 747 954
 • Tarkastukset pyynnöstä, tarkastusten lukumäärät
557 488 481 496

 

Lisätietoja taulukosta:
johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue,
p. 0295 017 630, s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi