Valvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2017 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä yli 27 000 tarkastusta. Jouduimme antamaan reilut 61 000 toimintaohjetta ja noin 8 100 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon. Tarkastuskertomuksen toimitamme työpaikalle viimeistään 1 kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä tai kun kaikki tarvittava aineisto on työsuojelun vastuualueen käytössä.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2017 kaikkiaan lähes 34 000. Niistä miltei puolet liittyi työsuhdeasioihin ja lopuista pääosa työolosuhteisiin. Yhteydenotoista miltei 1 700 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 320 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja tilaajavastuun laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 400 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 636 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2017 kaikkiaan 939 työtapaturmaa.

Työsuojeluhallinnon toiminta numeroina

Oheiseen taulukkoon on koottu työsuojeluvalvonnan kannalta keskeiset tunnusluvut neljännesvuosittain.
Taulukkoon on laskettu yhteen eri aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden luvut.

Ajanjakso

7-9/2017

10-12/2017 1-3/2018 4-6/2018

Työpaikkatarkastukset

       
 • Tarkastus tehty käymällä työpaikalla, lukumäärät

5 268

6 125 6 368 6686
 • Tarkastus tehty asiakirjojen perusteella, lukumäärät

593

697 751 755
 • Tarkastettujen valvontakohteiden lukumäärät

5 211

6 248 6 370 6613
 • Yhteen tarkastukseen työpaikalla käytetty aika keskimäärin, tuntia

1,347

1,404 1,408 1,401

Toimintaohjeet ja kehotukset

       
 • Toimintaohjeet

12 842

14 472 16 141 16 304
 • Kehotukset

1 678

1 926 1 909 2 123

Pakkokeinot

       
 • Vastuualueen vahvistamat käyttökiellot

12

23 29 35

Työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta

       
 • Tutkitut työtapaturmat

178

194 187 193
 • Tutkitut ammattitaudit

8

9 10 6

Tarkastuskertomuksen toimittaminen työpaikalle enintään 30 päivässä

97,6 %

97,0 % 97,8 % 98,9 %

Palvelukysyntä

       
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työsuhde-asiat

3 904

3 730 3 113 4 110
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/rakennusalan asiat

870

718 653 825
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työympäristöasiat

916

1 364 959 1 061
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/häirintä- ja syrjintäasiat

627

841 716 889
 • Tarkastukset pyynnöstä, tarkastusten lukumäärät

420

507 483 557

 

Lisätietoja taulukosta:
johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue,
p. 0295 017 630, s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi