Valvonta lukuina

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Työsuojeluvalvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2019 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä noin 24 000 tarkastusta. Jouduimme antamaan reilut 51 500 toimintaohjetta ja 7 200 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon. Tarkastuskertomuksen toimitamme työpaikalle viimeistään 1 kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä tai kun kaikki tarvittava aineisto on työsuojelun vastuualueen käytössä.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2019 kaikkiaan 30 400. Niistä miltei puolet liittyi työsuhdeasioihin ja lopuista pääosa työolosuhteisiin. Yhteydenotoista yli 2 000 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 400 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja tilaajavastuun laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 290 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 488 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2019 kaikkiaan yli 900 työtapaturmaa.