Valvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2017 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä yli 27 000 tarkastusta. Jouduimme antamaan reilut 61 000 toimintaohjetta ja noin 8 100 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon. Tarkastuskertomuksen toimitamme työpaikalle viimeistään 1 kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä tai kun kaikki tarvittava aineisto on työsuojelun vastuualueen käytössä.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2017 kaikkiaan lähes 34 000. Niistä miltei puolet liittyi työsuhdeasioihin ja lopuista pääosa työolosuhteisiin. Yhteydenotoista miltei 1 700 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 320 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja tilaajavastuun laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 400 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 636 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2017 kaikkiaan 939 työtapaturmaa.

Työsuojeluhallinnon toiminta numeroina

Oheiseen taulukkoon on koottu työsuojeluvalvonnan kannalta keskeiset tunnusluvut neljännesvuosittain.
Taulukkoon on laskettu yhteen eri aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden luvut.

Ajanjakso

1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018

Työpaikkatarkastukset

       
 • Tarkastus tehty käymällä työpaikalla, lukumäärät
6 368 6 686 5 006 5 236
 • Tarkastus tehty asiakirjojen perusteella, lukumäärät
751 755 585 698
 • Tarkastettujen valvontakohteiden lukumäärät
6 370 6 613 4 886 5 354
 • Yhteen tarkastukseen työpaikalla käytetty aika keskimäärin, tuntia
1,408 1,401 1,32 1,426

Toimintaohjeet ja kehotukset

       
 • Toimintaohjeet
16 141 16 304 11 614 12 601
 • Kehotukset
1 909 2 123 1 609 1 714

Pakkokeinot

       
 • Vastuualueen vahvistamat käyttökiellot
29 35 35 23

Työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta

       
 • Tutkitut työtapaturmat
187 193 195 195
 • Tutkitut ammattitaudit
10 6 10 15

Tarkastuskertomuksen toimittaminen työpaikalle enintään 30 päivässä

97,8 % 98,9 % 98,2 % 97,9 %

Palvelukysyntä

       
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työsuhde-asiat
3 113 4 110 3 758 3 578
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/rakennusalan asiat
653 825 788 615
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/työympäristöasiat
959 1 061 1 065 1 044
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu/häirintä- ja syrjintäasiat
716 889 691 747
 • Tarkastukset pyynnöstä, tarkastusten lukumäärät
483 557 488 513

 

Lisätietoja taulukosta:
johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue,
p. 0295 017 630, s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi