Ennaltaehkäisy

Biologiset tekijät - Terveydenhuollon ennaltaehkäisevät toimet

Rokotukset

Raskaana olevia suojellaan biologisilta vaaroilta.

Tehokkaita rokotteita on mahdollisuuksien mukaan annettava niille työntekijöille, jotka eivät ennestään ole immuuneja (vastustuskykyisiä) biologiselle tekijälle, jolle he altistuvat tai voivat altistua. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteessä on mainittu ne biologiset tekijät, joita varten on saatavilla tehokas rokote. Rokotuksen tulee olla työntekijöille maksuton.

Terveystarkastukset

Kun arvioidaan terveystarkastusten tarvetta ja alku- ja määräaikaistarkistuksen sisältöä, tietoa saa Työterveyslaitoksen julkaisemasta kirjasta Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Ohjeet terveystarkastuksiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä.

Erityisäitiysvapaa

Erityisäitiysvapaan mahdollistavat säädökset tulivat voimaan vuonna 1991. Niiden mukaan raskaana oleva nainen on pyrittävä siirtämään muihin sopiviin tehtäviin, jos hänen työhönsä tai työoloihinsa liittyy kemiallinen aine, säteilyä tai tarttuva tauti, jonka arvioidaan aiheuttavan vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle (ellei vaaratekijää voida poistaa työstä tai työoloista). Jos hänelle ei voida järjestää muuta työtä, hänellä on oikeus saada tämä aika erityisäitiyslomana. Valtioneuvoston asetuksen mukaan edellä tarkoitettuja tarttuvia tauteja ovat

  • toksoplasmoosi
  • listerioosi
  • vihurirokko
  • herpes
  • vesirokko
  • hepatiitti B ja C
  • sytomegalotulehdus ja
  • HIV-tartunta
  • muut näihin verrattavat taudit.