Näyttöpäätetyö

Fyysinen kuormitus - Näyttöpäätetyö

Tietotyötä sisältyy yhä useamman työntekijän ja esimiehen päivittäiseen työhön. Tietotyössä hyödynnetään tieto- ja tietoliikennetekniikkaa erilaisissa työympäristöissä. Siksi tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota työn sujuvuuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Toimistotyössä voi esiintyä fyysistä kuormitusta, joka aiheutuu epäsuotuisista työoloista ja paikallaan tehtävästä istumatyöstä. Työympäristöön liittyviä olosuhdetekijöitä voivat olla esimerkiksi valaistus, lämpötila, ilman laatu sekä työtilan laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Toimistotyön ergonomian toteuttaminen on haaste työntekijöille ja esimiehille sekä työterveys- ja työsuojeluhenkilöstölle. Lisäksi tietoa ergonomiasta tarvitsevat laite- ja ohjelmistohankinnoista vastaavat, työympäristön ja ohjelmistojen suunnittelijat sekä laitevalmistajat.

Näyttöpäätetyön haitallisia seurauksia

Jatkuva työskentely näyttöpäätteellä rasittaa tuki- ja liikuntaelimistöä sekä silmiä. Terveydelle haitallisia työtapoja näyttöpäätetyössä voivat olla

• pitkäkestoinen paikallaan istuminen

• samoina toistuvat pään tai käden liikkeet

• kumara, kiertynyt tai taaksepäin taipunut pään asento

• hankalat ja tukemattomat käden asennot

• kumara, tukematon selän asento.

Näyttöpäätetyö. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1.