Toistotyö

Fyysinen kuormitus - Toistotyö

Yksipuolinen toistotyö altistaa rasitusvammoille

Toistotyö on työtä, jossa lyhyet, samanlaiset työvaiheet toistuvat tavan takaa. Toistotyössä työvaiheet muistuttavat toisiaan kestoltaan, voimankäytöltään ja työliikkeiltään. Toistotyönä pidetään yleensä työtä, jossa yksi työvaihe kestää vähemmän kuin 30 sekuntia tai työvaihe sisältää samojen liikkeitten toistoa yli puolet työvaiheajasta, riippumatta työvaiheen pituudesta.

Eniten toistotyötä tehdään teollisuudessa, rakennusalalla, maataloudessa ja palvelualoilla.

Toistotyö voi aiheuttaa erilaisia yläraajan kiputiloja ja rasitussairauksia. Rasitussairaudet ilmenevät useimmiten ranteen tai kyynärpään alueella. Tällaisia rasitussairauksia ovat muun muassa ranteen seudun jännetulehdukset, epikondyliitti eli tenniskyynärpää ja rannekanavaoireyhtymä.

Rasitusvamma tai -sairaus syntyy usein monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Toistotyön kuormittavuutta lisäävät

  • työasento
  • liikkeiden suuri toistuvuus
  • työn kesto
  • suuri voiman käyttö
  • ote (esim. laaja sormien ote tai pinsettiote)
  • ranteen keskiasennosta poikkeavat asennot
  • käteen kohdistuva mekaaninen paine
  • kylmä ja tärinä
  • yksilöön liittyvät riskitekijät (mm. ikä, sukupuoli, ruumiinrakenne, työhön tottumattomuus).