Kuljettajien pätevyys

Koneet ja työvälineet - Kuljettajien pätevyys

Koska eräiden koneiden käyttöön liittyy erityisiä vaaratekijöitä, edellytetään koneiden käyttäjiltä erityistä pätevyyttä.

Ajoneuvonosturin kuljettajalla on oltava asianmukainen alan ammattitutkinto. Vaatimus ei kuitenkaan koske sellaisia ajoneuvonostureita, joiden suurin nostokyky on alle 5 tonnia. Tämän kokoluokan nosturit ovat niin sanottuja mininostureita, joita käytetään muun muassa erilaisissa keveissä asennusnostoissa lähinnä teollisuusasennuksissa ja rakentamisessa. Näiden nostureiden käyttäjien on silti oltava perehtyneitä nostureiden käyttöön, koska käyttöön liittyy samanlaisia vaaroja kuin suurempienkin nostureiden käyttöön.

Torninostureiden kuljettajilla on oltava soveltuva ammattitutkinnon osa. Torninosturin kuljettajille ei ole vastaavaa ammattitutkintoa kuin on ajoneuvonosturin kuljettajille, vaan se on osa laajempaa rakennusmiehen ammattitutkintoa.

Kuormausnosturin kuljettajalla on myös oltava asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa, jos kuormausnosturin kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä ja se on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen.

Lisäksi työpaikalla käytettävän trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava työnantajan antama kirjallinen lupa. Ennen luvan myöntämistä työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävät taidot käyttää työvälinettä.

Ulkomaalaisten nosturinkuljettajatutkintojen tunnustamisen ja työmaakohtaiset luvat myöntää Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Koneet ja työvälineet - Kuljettajien pätevyys - Muualla Tyosuojelu.fissä