Ilmoitusvelvollisuus

Lähetetty työntekijä - Ilmoitusvelvollisuus

1.10.2021 alkaen ilmoituksessa tulee antaa myös työntekijäkohtaiset tiedot.

Lähettävän yrityksen on ennen työnteon aloittamista Suomessa tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden lähettämisestä. Ilmoitus tehdään sähköisesti verkkolomakkeella.

Ilmoitus voidaan tehdä heti, kun sopimus työntekijöiden lähettämisestä on tehty, mutta viimeistään ennen kuin sopimuksen mukainen työnteko alkaa.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun työntekijöitä lähetetään muuhun kuin rakennusalan työhön yrityksen sisäisellä siirrolla enintään viideksi päiväksi. Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina. Laskettaessa tätä kestoaikaa otetaan huomioon kyseistä työskentelyä koskeva lähettämisjakso (työskentelyjakso) ja sen päättymistä edeltävän neljän kuukauden ajalta kaikki muut jaksot, jolloin saman yrityksen työntekijä on tehnyt työtä Suomessa.

Kaavio: tarkastelujakson määritteleminen.

Lähettämiseksi lasketaan jokainen sellainen päivä, jolloin yksi tai useampi lähetetty työntekijä tekee työtä Suomessa ja kuukaudet ovat kalenterikuukausia. Huomioon otetaan kaikki jaksot, jolloin saman yrityksen sisäisesti siirtämä yksi tai useampi työntekijä on tehnyt työtä Suomessa yhden tai useamman tilaajan kanssa.

Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti, työn jatkamisen edellytyksenä on, että lähettävä yritys tekee täydennysilmoituksen välittömästi muutosten tapahtuessa. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan esim. edustajan, työntekijätietojen tai yhteystietojen muuttumista.

Rakennusalan työssä ilmoitus ja sen mahdollinen täydentäminen on toimitettava myös rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle.

Ilmoituksen sisältö

Käsi, jossa on kynä kirjoittamassa tekstiä. Kuvituskuva.Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

  • lähettävän yrityksen yksilöintitiedot, yhteystiedot, ulkomainen verotunniste ja tiedot vastuuhenkilöistä lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltiossa
  • tilaajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
  • rakennusalan työssä rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
  • kunkin lähetetyn työntekijän yksilöintiin tarvittavat henkilötiedot: henkilötunnus, asuinvaltion verotunniste ja rakennusalan työssä Verohallinnon antama veronumero sekä lähettämisen alkamisaika ja päättymisaika tai arvioitu päättymisaika
  • lähettävän yrityksen edustajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot Suomessa tai tieto perusteesta, jonka nojalla edustajaa ei tarvitse asettaa
  • työntekopaikka tai -paikat
  • toimiala, jolla lähetetty työntekijä tulee työskentelemään.

Jos lähettävä yritys laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on se velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?