Työterveyshuolto

Työterveyshuolto

Tilaajan kanssa sovitusta työterveyshuollon toteuttamisesta pitää olla osoitettavissa selvä sopimus.

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain perusteella työterveyshuoltolakia sovelletaan myös lähetettyihin työntekijöihin. Tämän perusteella ulkomaalainen työnantaja on velvollinen järjestämään lakisääteisen työterveyshuollon työntekijöilleen Suomessa työskentelyn ajaksi.

Työterveyshuoltolaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Työterveyshuoltolainsäädännön perusajatuksena on, että työnantaja käyttää työterveyshuoltolain edellyttämien velvoitteiden täyttämisessä apunaan työterveyshuollon ammattihenkilöiden asiantuntemusta.

Työterveyshuolto

Pääsäännön mukaan työntekijöiden oman työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto Suomessa työpaikan koosta tai työnteon kestosta riippumatta. Työsuojeluviranomainen on käytännössä hyväksynyt myös tilanteen, jossa työn tilaaja järjestää työterveyshuollon ulkomaalaisen alihankkijan työntekijöille tai ulkomaalaisille vuokratyöntekijöille, kunhan asiasta on osoittaa työn tilaajan ja työntekijöiden työnantajan välinen sopimus.

Lisätietoa: Työterveys ja -tapaturmat