Työelämän muut vapaat - Osa-aikaeläke

Ikääntynyt työntekijä tai yrittäjä voi vähentää työmääränsä siirtymällä osa-aikatyöhön ja hakemalla työn rinnalle osittaisen vanhuuseläkkeen. Eläke edellyttää vähintään 61 vuoden ikää. Vuoden 1963 jälkeen syntyneet voivat jäädä eläkkeelle myöhemmin. Järjestelmään kuuluva varhennusvähennys leikkaa vanhuuseläkettä pysyvästi 0,4 % jokaiselta eläkkeelläolokuukaudelta.

Osittainen vanhuuseläke edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan kesken. Työnantajalla ei ole velvollisuutta osa-aikatyön järjestämiseen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen saamisehdot eroavat jonkin verran yksityisillä ja julkisilla aloilla. Myös maatalousyrittäjien ja merimiesten osittaisissa vanhuuseläkkeissä on erityispiirteitä.

Lisää tietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä Työeläke.fi-verkkopalvelusta.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?