Huumausainetestaus

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus - Yksityisyyden suoja - Huumausainetestit

Huumausainetestien käyttämisestä pitää sopia työterveyshuollon kanssa tehtävässä päihdeohjelmassa. 

Työnantaja voi tiettyjen ehtojen täyttyessä velvoittaa työnhakijan tai jo työsuhteessa olevan työntekijän toimittamaan todistuksen huumausainetestistä. Työnantaja saa käsitellä ja rekisteröidä ainoastaan todistuksessa annettuja tietoja huumausaineiden käytöstä ja niitäkin vain työntekijän suostumuksella. Työnantaja vastaa testin kustannuksista.

Huumausainetestausta koskevat säädökset on kirjattu lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä. Testausta teettävällä työnantajalla tulee olla käytössä työterveyshuoltolaissa tarkoitettu kirjallinen päihdeohjelma.

Testitodistuksen pyytäminen uusiin tehtäviin hakeuduttaessa

Työnhakijalta tai uusiin tehtäviin hakeutuvalta työntekijältä voidaan pyytää todistus huumausainetestistä vain kahdessa tapauksessa:

 • joko sellaisia tehtäviä varten, joissa huumausaineiden käyttäminen voisi vaarantaa
  • työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta
  • maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta
  • liikenneturvallisuutta
  • ympäristöä (lisätä merkittävän ympäristövahingon riskiä)
  • salassa pidettävien tietojen tietoturvaa
  • liike- ja ammattisalaisuutta
 
 • tai vain silloin, jos työntekijän on tarkoitus hoitaa tehtäviä
  • joissa työnantaja ei valvo työtiloja ja joissa voi aiheuttaa asiakkaalle merkittävää vaaraa tai taloudellista vahinkoa (esim. kotipalvelutyö)
  • joihin kuuluu itsenäistä työtä alaikäisten parissa
  • joissa voi saada käsiinsä huumausaineita tai sellaisina käytettäviä lääkkeitä.

Työnhakija voi olla suostumatta huumausainetestiin, mutta työnantajan ei silloin tarvitse huomioida häntä hakijana tai nimittää jo työsuhteessa olevaa uuteen tehtävään.

Testitodistuksen pyytäminen työsuhteen aikana

Työsuhteen aikana työnantaja voi velvoittaa huumausainetestiin vain työntekijän, jota epäillään perustellusti huumausaineen vaikutuksen alaisuudesta työaikana tai huumeriippuvuudesta ja joka toimii työtehtävissä, joissa huumeiden käyttö

 • vaarantaa vakavasti työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta
 • vaarantaa vakavasti maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta
 • vaarantaa vakavasti liikenneturvallisuutta
 • lisää merkittävien ympäristövahinkojen riskiä
 • vaarantaa vakavasti salassa pidettävien tietojen tietosuojaa
 • vaarantaa liike- tai ammattisalaisuutta
 • voi aiheuttaa työn vuoksi haltuun saatavien lääkkeiden tai muiden huumaustarkoituksessa käytettävien aineiden laitonta kauppaa.

Lisäksi työnantaja voi pyytää todistuksen työntekijältä, joka on sitoutunut huumausaineiden käytön vuoksi hoitoon ja siihen liittyvään seurantaan.

Mikäli työntekijä ei toimita työnantajalle huumausainetestiä koskevaa todistusta, tätä käsitellään yleensä velvollisuuksien laiminlyöntinä, josta voi kokonaistilanteesta riippuen seurata varoitus, irtisanominen tai jopa työsopimuksen purkaminen.