Luottotiedot

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus - Yksityisyyden suoja - Luottotietojen pyytäminen

Työnantaja saa pyytää työnhakijan tai työntekijän luottotietoja vain, jos työtehtäviin liittyy mahdollisuus laittoman taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Työnantaja saa pyytää työntekijän luottotiedot vain tehtävissä, joihin sisältyy

  • päätäntävaltaa tai itsenäistä harkintavaltaa tehdä merkittäviä taloudellisia sitoumuksia
  • taloudellisesti merkittävien luottojen myöntämistä ja valvontaa
  • oikeus saada tietoa työnantajan tai tämän asiakkaan suojatuista liike- ja ammattisalaisuuksista
  • oikeus käyttää tietojärjestelmää, jonka avulla voidaan käsitellä työnantajan tai tämän asiakkaan varoja
  • olennaisena osana ja ilman välitöntä valvontaa tehtäviä, joissa käsitellään arvoltaan merkittävää määrää rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä
  • työnantajan tai tämän asiakkaan omaisuuden vartiointia
  • pääsääntöisesti valvomatonta työskentelyä yksityiskodissa.

Työnantaja vastaa hankkimiskustannuksista

Työnantaja saa pyytää vain työtehtävään jo valitun työnhakijan tai saman työnantajan palveluksessa työtehtävää vaihtavan työntekijän luottotietoja. Työntekijälle pitää kertoa, että tehtävään liittyy luottotietojen selvittäminen.

Työnantaja vastaa luottotietojen hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Jos työnantaja hankkii tiedot, työntekijälle on ilmoitettava, mistä rekisteristä tiedot on saatu.