Tekninen valvonta

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus - Yksityisyyden suoja - Tekninen valvonta

Työnantajalla on laissa säädetyin rajoituksin oikeus valvoa työntekijöitään työaikana. Työturvallisuuden varmistamiseksi työnantajalla on myös velvollisuus valvoa työtä.

 Valvonnan avulla kerättävien tietojen tulee olla tarpeellisia työsuhteen kannalta. Myös omaisuuden suojeleminen ja henkilöstön sekä asiakkaiden turvallisuuden takaaminen ovat hyväksyttyjä syitä valvonnalle.

Teknisellä valvonnalla tarkoitetaan

 • kulunvalvontaa
 • kameravalvontaa
 • valvontaa intranetin tai elektronisen kalenterin avulla
 • sähköpostin ja tietoverkon valvontaa
 • työntekijän sijainnin seurantaa.

Teknisen valvonnan laitteet ovat kehittyneet nopeasti. Työnantajan pitää kertoa valvontamenetelmistä työntekijöille ja sopia tarvittavista pelisäännöistä.

Teknisen valvonnan periaatteet

Kameravalvonnasta on säädetty laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Samoja periaatteita sovelletaan muuhunkin työpaikan tekniseen valvontaan.

Työnantaja saa toteuttaa kameravalvontaa vain

 • työpaikalla oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi
 • tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi
 • turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

Kameravalvontaa ei saa toteuttaa

 • vain tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla
 • työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa
 • työntekijöiden sosiaalitiloissa (esim. pukeutumistilat, wc).