Koeaika

Työsopimus - Koeaikaehto

Jos koeajasta sovitaan, se pitää tehdä selkeästi.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alkuun sijoitettavasta koeajasta. Siitä on sovittava siten, että työnantaja ja työntekijä ovat selkeästi tietoisia koeaikaehdosta ja koeajan pituudesta.

Koeajasta voidaan sopia työsopimuksen kestoajasta riippumatta. Siitä on sovittava ennen työnteon aloittamista, koska koeaika alkaa kulua työnteon aloittamisesta. Koeaikaehdosta on nimenomaisesti sovittava myös oppisopimukseen perustuvan määräaikaisen työsopimuksen kohdalla.

Jos työnantaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, tulee työnantajan huomioida siinä olevat määräykset koeajasta. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle tämän määräyksen soveltamisesta työsopimusta solmittaessa. 

Kuinka pitkä koeaika voi olla?

Vuoden 2017 alusta lähtien tehtävissä työsopimuksissa koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta aiemman neljän kuukauden sijaan. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut sen aikana työkyvyttömänä tai perhevapaalla vähintään 30 kalenteripäivää. Pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.

Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.