Työsopimuksen kesto

Työsopimus - Työsopimuksen kesto

Työnantajan aloitteesta tehtävälle määräaikaiselle työsopimukselle tulee olla perusteltu syy.

Lähtökohtaisesti työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, ellei sitä ole perustellusta syystä tarve tehdä määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Sen sijaan työntekijän aloitteesta tehtävälle määräaikaiselle työsopimukselle ei tarvitse olla mitään erikseen mainittavaa perustetta.

Työnantajan tulee huomioida useiden peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten vaikutus työsuhde-etuuksien määräytymiseen. Työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena, jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty määräaikaisia työsopimuksia,

  • joita on useita peräkkäin
  • jotka ovat jatkuneet keskeytymättöminä
  • jotka ovat jatkuneet vain lyhytaikaisin keskeytyksin.

Työnantajan aloitteesta tapahtuvia toistuvia määräaikaisia työsopimuksia ei voi käyttää silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä, yhteen laskettu kesto ja niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Mikä voi olla määräaikaisuuden peruste?

Perusteena työnantajan aloitteesta tehtävään määräaikaiseen työsopimukseen voi olla esimerkiksi

  • sijaisuus
  • määräaikainen projekti
  • kertaluontoinen työsuoritus
  • työn kausiluonteisuus
  • oppilaitoksen harjoitteluaika
  • oppisopimuksen määräaika
  • jokin muu työnantajan toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä seikka, joka edellyttää määräaikaisuutta.

Pitkäaikaistyöttömän korkeintaan vuoden määräaikaisuus ei vaadi perustetta

Työnantaja voi palkata pitkäaikaistyöttömän määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä korkeintaan vuodeksi. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös useammasta vuotta lyhemmästä työsopimuksesta. Sopimus voidaan uusia vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen alkamisesta enintään kaksi kertaa. Sopimusten yhteenlaskettu kesto saa olla korkeintaan yhden vuoden mittainen.

Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on ollut vähintään vuoden ajan työtön työnhakija. Tänä aikana hänellä on saanut olla enintään kahden viikon pituinen työ- tai virkasuhde.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?