Työsopimuksen irtisanomisajat

Työsuhteen päättyminen - Työsopimuksen irtisanominen - Irtisanomisajat

Jollei muusta ole sovittu, työnantaja ja työntekijä noudattavat työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja.

Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat

Työnantajan irtisanoessa

Työsuhteen pituus Irtisanomisaika
0–1 vuotta 14 päivää
1–4 vuotta 1 kk
4–8 vuotta 2 kk
8–12 vuotta 4 kk
yli 12 vuotta 6 kk

 

Työntekijän irtisanoutuessa

Työsuhteen pituus Irtisanomisaika
0–5 vuotta 14 vrk
yli 5 vuotta 1 kk