Työnteko-oikeus varmistettava

Ulkomainen työntekijä - Työnteko-oikeus

Passi ja muut matkustusasiakirjatTyönteko-oikeuden peruste pitää varmistaa ennen työsopimuksen tekemistä.

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Varmistamisvelvollisuus koskee myös Suomessa toimivaa pääurakoitsijaa tai pääteettäjää tilanteissa, joissa ulkomaalaiset työntekijät työskentelevät ulkomaisen työnantajan palveluksessa urakointi- tai aliurakointityössä taikka vuokratyövoimana.

Työnteko-oikeus varmistetaan passista, muusta virallisesta matkustusasiakirjasta tai oleskelulupakortista. Palkattaessa ulkomaalaista työntekijää työnteko-oikeus varmistetaan ennen työsopimuksen tekemistä.

Lisätietoa: Passi ja muut matkustusasiakirjat. Rajavartiolaitos.

Työnteko-oikeuden perusteet

Työntekijän työnteko-oikeus Suomessa voi perustua seuraaviin asioihin:

  • EU- tai ETA-maan kansalaisuus
  • työntekoon oikeuttava oleskelulupa
  • työntekijä ei ulkomaalaislain tai kausityölain nojalla tarvitse oleskelulupaa.

Lisätietoa:
Oikeus työntekoon ilman oleskelulupaa. Maahanmuuttovirasto.
Kausityö. Maahanmuuttovirasto.

Oleskeluluvan rajoitukset:

  • Jos oleskelulupa on määräaikainen, työnteko on luvallista vain tämän määräajan.
  • Jos oleskelulupa on toimialakohtainen, työnteko on luvallista vain lupaan kirjatulla toimialalla.
  • Jos oleskelulupa on työnantajakohtainen, työnteko on luvallista vain kyseisen työnantajan palveluksessa.

Oleskelulupaan voi liittyä muitakin rajoituksia. Lisäksi onkin huomioitava ainakin seuraavat asiat:

  • Määräaikaisen luvan jatkohakemus on tehtävä ennen voimassa olevan oleskeluluvan umpeutumista.
  • Työnantaja ei voi hakea työntekijän oleskelulupaa työntekijälleen.

Lisätietoa:
Työnteko-oikeus. Maahanmuuttovirasto.
Työskentely Suomessa. Maahanmuuttovirasto.

Milloin oleskelulupaa ei tarvita?

Ulkomaalaislaissa on säädetty erityisistä tilanteista, jolloin muun kuin EU-/ETA-maan kansalaisen työnteko Suomessa on sallittu ilman oleskelulupaa. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi lyhytaikaisiin tiede-, kulttuuri- ja urheilutehtäviin. Myös turvapaikanhakija voi työskennellä ilman oleskelulupaa henkilöllisyyden todistamisesta riippuen kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun on hakenut turvapaikkaa. Lisäksi kausityössä maatalouden ja matkailun alalla voi kausityölain nojalla tehdä työtä kausityöviisumilla tai kausityötodistuksella enintään 90 päivää.

Opiskelijoilla rajoitettu työnteko-oikeus

Opiskelijan oleskeluluvalla saa työskennellä ilman rajoituksia, jos työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai lopputyön tekemistä. Lisäksi opiskelija saa tehdä ansiotyötä rajoitetusti keskimäärin 25 tuntia viikossa lukukauden aikana ja vapaasti silloin, kun oppilaitoksessa ei järjestetä opetusta.

Lisätietoa: Opiskelu Suomessa. Maahanmuuttovirasto.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?