MVR-mittari

Työolosuhdemittarit - MVR-mittari

MVR-mittari on talonrakennusalan TR-mittaria vastaava maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointimenetelmä.
MVR-mittarilla havainnoitavat asiat ovat

  • työskentely ja koneenkäyttö
  • kalusto
  • suojaukset ja varoalueet
  • ajo- ja kulkuväylät
  • järjestys ja varastointi.

MVR-mittari voi korvata työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset

Maanrakennusalan yritykset voivat käyttää MVR- mittaria maanrakennustyömaan lakisääteisten viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemiseen. Työmaalla mittauksia tekevillä henkilöillä on oltava samat arviointiperusteet luotettavien tulosten saamiseksi.

MVR-mittarin käyttö tarkastuksella

Tarkastaja havainnoi koko työmaan pienemmissä alueissa kerrallaan käyttämällä vakiolomaketta ja tekemällä tukkimiehenkirjanpidolla kunnossa tai korjattavaa -merkintöjä keskeisistä työtapaturmiin vaikuttavista asioista.Tarkastajan tekemistä havainnoista saadaan työmaan MVR-taso, joka kertoo kunnossa olevien asioiden suhteen kaikkiin tehtyihin havaintoihin.

Työnantaja saa palautteen käyttöönsä. MVR-taso on sata prosenttia, jos kaikki havainnoitavat asiat ovat tarkastuksen aikana kunnossa.

MVR-mittarilomake