Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat - Yleistä

Työsuojelun yhteistoiminnassa tulee käsitellä asiat, joilla voi olla vaikutusta työntekijän turvallisuuteen, terveyteen tai työkykyyn. 

Työsuojelun yhteistoiminta-asiat voivat koskea niin työtä, työympäristöä kuin työyhteisöäkin. Niitä ovat esimerkiksi

  • työpaikan toimintatavat
  • työn järjestelyt
  • työturvallisuuteen liittyvät selvitykset
  • työhön vaikuttavat suunnitelmat
  • työsuojelun tavoitteet
  • työhyvinvointiohjelmat
  • tilasto- tai seurantatiedot (esim. sairauspoissaoloista).

Lisäksi esimerkiksi työterveyshuoltolaissa ja työturvallisuuslaissa on erityisiä säännöksiä yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista.

Työsuojelun yhteistoimintaan kuuluvat myös käsiteltyjä asioita koskevien ratkaisujen toteutumisen ja vaikutusten seuranta.

Yhteistoiminta-asioiden käsittely

Työpaikkaa yleisesti koskevat työsuojeluasiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Jos työsuojelutoimikuntaa ei ole perustettu, asiat käsitellään työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun tai työntekijöiden kesken.

Työsuojelutoimikunnan jäsenet voivat tehdä esityksiä toimikunnassa käsiteltäviksi asioiksi. Aloitteen tekijällä on oikeus saada työnantajalta perusteltu palaute esityksistään.

Yksittäisen työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat käsitellään työntekijän ja työnantajan tai tämän edustajana toimivan esimiehen kesken. Työsuojeluvaltuutettu voi osallistua asian käsittelyyn joko omasta aloitteestaan tai työntekijän taikka esimiehen aloitteesta.

Työsuojeluasioita pitää käsitellä yhteistoiminnassa riittävän ajoissa. Yhteistoiminnalla pitää olla aidosti mahdollisuus vaikuttaa toimintaan työpaikalla.