Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Maksusuunnitelmat auttavat yrityksiä pitämään tilaajavastuuselvitykset kunnossa

Maksusuunnitelmat auttavat yrityksiä pitämään tilaajavastuuselvitykset kunnossa

Verkkouutinen 19.3.2020

Koronapandemia on aiheuttanut nopeita muutoksia yritysten taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Alihankinta- tai vuokratyötä tarjoavien yritysten huoleksi on noussut muun ohella se, miten työn tilaajat suhtautuvat mahdollisesti syntyviin vero- ja eläkevakuutusmaksuvelkoihin. Tilaajavastuulaki edellyttää työn tilaajia selvittämään alihankkijoidensa ja vuokrattua työvoimaa tarjoavien sopimuskumppaneidensa velvoitteiden hoitaminen, mukaan lukien verojen ja eläkevakuutusmaksujen (Tyel) maksaminen. Maksuvaikeuksissa olevien alihankkijoiden ja vuokratyöyritysten on mahdollista ryhtyä toimenpiteisiin, joiden avulla vero- tai eläkevakuutusmaksuvelka ei tilaajavastuulain näkökulmasta aiheuta haittaa uusien työtilausten saamiselle.

Työn tarjoaja, toimi näin:
1. Jos eläkevakuutusmaksut uhkaavat jäädä maksamatta, ota yhteyttä eläkevakuutusyhtiöösi ja pyydä maksusuunnitelman laatimista. Toimita maksusuunnitelma työn tilaajalle tiedoksi ennen sopimuksen solmimista.
2. Jos yritykselle on kertynyt verovelkaa, mutta sitä on alle 10 000 euroa, toimita veroselvitys tilaajalle. Selvitys on kunnossa. Yritystä ei merkitä julkiseen verovelkarekisteriin alle 10 000 euron verovelkojen vuoksi.

Jos verovelkaa on 10 000 euroa tai enemmän, voit pyytää verohallinnolta maksusuunnitelman laatimista ja toimittaa suunnitelman tiedoksi tilaajalle ennen sopimuksentekoa. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa tilaajalle verohallinnon antaman todistuksen verovelan määrästä, minkä jälkeen tilaaja arvioi, haluaako solmia sopimuksen.

Työn tilaaja, toimi näin:
1. Jos alihankkijan tai vuokratyötä tarjoavan sopimuskumppanin eläkevakuutusmaksuissa on rästejä, voit ehdottaa tälle maksusuunnitelman hankkimista. Olet noudattanut selvitysvelvollisuuttasi, kun olet hankkinut maksusuunnitelman sopimuskumppanilta ennen sopimuksen solmimista.
2. Jos sopimuskumppanille on kertynyt erääntynyttä verovelkaa, voit hyväksyä selvityksen, jos verovelkaa on alle 10 000 euroa. Voit hyväksyä selvityksen myös silloin, jos verovelkaa on 10 000 euroa tai enemmän, jos verovelasta on tehty verohallinnon kanssa maksusuunnitelma.
Jos verovelkaa on vähintään 10 000 euroa eikä siitä ole tehty maksusuunnitelmaa, selvitä verovelkatodistuksesta verovelan täsmällinen määrä. Arvioi tämän jälkeen, onko verovelan suuruus merkittävä sopimuskumppanin liiketoiminnan laajuuteen nähden. Harkitse, onko sopimuskumppanin tarkoituksena edelleen täyttää lakisääteiset maksuvelvoitteensa. Vaihtoehtoisesti voit kannustaa sopimuskumppania ottamaan yhteyttä Verohallintoon maksusuunnitelman saamiseksi.
3. Säilytä maksusuunnitelma kuten muutkin tilaajavastuuselvitykset vähintään kaksi vuotta työn päättymisen jälkeen.

Lisätiedot:
Lakimies Noora Haapa-alho, puh. 0295 016 240, sähköposti: noora.haapa-alho@avi.fi
Ylitarkastaja Mikko Vanninen, puh. 0295 016 381, sähköposti: mikko.vanninen@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
www.tyosuojelu.fi/tilaajavastuu

Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Laki antaa työn tilaajalle edellytyksiä varmistua, että sen alihankkijat ja vuokrattua työvoimaa tarjoavat sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvoitteensa muun muassa veronmaksun ja työntekijöiden eläkevakuuttamisen osalta. Selvitysvelvollisuus toteutetaan hankkimalla lain mukaiset todistukset ennen sopimuksen solmimista.