Valvontatyössä korostuvat työurien pidentäminen, työsuhteen minimiehtojen toteutuminen ja harmaan talouden torjunta.