Työsuojeluviranomaisen toiminta

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Yleistä

Työsuojeluviranomainen on jaettu aluehallintovirastossa viiteen työsuojelun vastuualueeseen. Työsuojelun vastuualueilla valvomme alueellisesti työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. 

Valvonnan lisäksi annamme ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Työsuojeluviranomaisena meillä on neljä tehtävää:

  • vastaamme asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta 
  • selvitämme vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimimme niiden ehkäisemiseksi 
  • suoritamme tuotevalvontaa 
  • osallistumme työrikosten käsittelyyn.

Lisäksi teemme työsuojeluasioissa tiivistä yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.

Valvontaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa eli työsuojelun valvontalaissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työturvallisuutta ja työsuhdetta sekä muiden työsuojelua koskevien säännösten noudattamista. Laissa säädetään myös menettelystä, kun valvomme työnantajan ja työntekijöiden välistä työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla. 

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto antaa työsuojeluvalvonnasta ohjeita, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Vastuualueiden tulosohjausprosessi kuvataan ja tulostavoitteet määritellään nelivuotisessa runkosuunnitelmassa. 

Tulossopimus on kunkin työsuojelun vastuualueen ja sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettyjen määrärahojen puitteissa. 

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Muualla Tyosuojelu.fissä