Julkaisut

Työsuojeluhallinto julkaisee oppaita, raportteja, työpaikkatiedotteita ja vuosikertomusta. Julkaisut-osioon on koottu myös toimintaa ohjaavat valvontaohjeet sekä tulos- ja runkosopimukset.

Vuodesta 2017 alkaen uudet oppaat ja raportit on laadittu helposti näytöllä selattavaksi verkkojulkaisuiksi. Julkaisuista on saatavissa myös kevyempi pdf-versio, joka voidaan tarvittaessa tulostaa A4-koossa.

Yksittäisiä vanhassa formaatissa olevia oppaita on vielä linkitettynä aiheesta kertovien verkkosivujen yhteyteen. Niiden sisältöä ajantasaistetaan ja siirretään uuteen julkaisumuotoon vähitellen.

Ts-nyt-lehden 2018 kansi

Työsuojeluhallinnon sidosryhmälehti Ts-nyt

Ts-nyt 2018 on ilmestynyt. Lehdessä luodaan katsaus työsuojeluvalvontaan menneinä vuosikymmeninä, keskustellaan nykykäytännöistä ja visioidaan tulevaisuuttakin.

> Ts-nyt selattavana verkkojulkaisuna | Tulostettava pdf-muotoinen lehti

Pienyrityksen tietopaketti

Pienyrityksen tietopaketti 2017 -oppaan kansi

Pienyrityksen tietopaketti on opas pienten yritysten tarpeisiin. Se tarjoaa paketin tärkeää työsuhdetta, työympäristöä ja työoloja koskevaa tietoa. Possu-oppaanakin tunnettu julkaisu sisältää mm. mallilomakkeet työsopimuksesta, vuosilomapalkkalaskelmasta, työsuhteen päättämisilmoituksesta sekä työtodistuksesta.

Opasta uudistetaan parhaillaan ja uusi versio julkaistaan alkuvuodesta 2019.

> Pienyrityksen tietopaketti 2017 (pdf)