Julkaisut

Työsuojeluhallinnon julkaisujen painaminen on päättynyt ja julkaisumyynnin verkkokauppa on suljettu 31.12.2016. Sähköisessä muodossa olevat työsuojeluhallinnon julkaisut tulevat löytymään tältä verkkosivulta.

Julkaisujen ulkoasut ja koot tullaan alkuvuoden aikana uudistamaan ja yhtenäistämään. Julkaisujen formaattia uudistetaan digitaaliseen suuntaan siten, että niitä on helppo selailla verkossa ja tarvittaessa niitä voidaan tulostaa A4-koossa. Uudistetut julkaisut löytyvät alasivulta Oppaat. Myös työpaikkatiedotteet on siirretty julkaisujen alle.
 

Alla vielä vanhassa formaatissa olevia käytetyimpiä julkaisuja (pdf-tiedostoina):

Pienyrityksen tietopaketti 2017

Pienyrityksen tietopaketti on opas pienten yritysten tarpeisiin. Se tarjoaa paketin tärkeää työsuhdetta, työympäristöä ja työoloja koskevaa tietoa. Possu-oppaanakin tunnettu julkaisu sisältää mm. mallilomakkeet työsopimuksesta, vuosilomapalkkalaskelmasta, työsuhteen päättämisilmoituksesta sekä työtodistuksesta.

Pienyrityksen tietopaketti 2017

Pienyrityksen tietopaketti 2016 -oppaan kansi

Epäasiallinen kohtelu 2014

Oppaan tarkoituksena on ohjata työpaikkoja huomioimaan ja ennalta ehkäisemään epäasiallisen kohtelun riskit, laatimaan omia pelisääntöjä ja toimintatapoja nopeaan ongelmatilanteisiin tarttumiseen.

Epäasiallinen kohtelu. Ohjeita häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kohtelun ehkäisyyn työpaikalla. Työsuojeluhallinnon ohjeita ja oppaita 42.