Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Nuoren vuokratyöntekijän sormet jäivät puristuksiin purkutyössä – työnjohtajille sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Nuoren vuokratyöntekijän sormet jäivät puristuksiin purkutyössä – työnjohtajille sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 26.6.2023 Etelä-Suomi

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi rakennustyön päätoteuttajan vastaavalle työnjohtajalle ja aliurakoitsijan työnjohtajalle kummallekin 30 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 21.6.2023. 

Syyte liittyi toukokuussa 2021 Kouvolassa purkutyössä sattuneeseen tapaturmaan. Kaksi vuokratyöntekijää oli ollut purkamassa noin 70–80 kilon painoista lämmityskattilan kennoa. He siirsivät kennoa voidakseen lohkoa sen pienemmiksi osiksi ja kantaa lämmönjakohuoneesta ulos. Kenno oli ollut metallikehikon päällä. Toinen työntekijä oli siirtänyt työparinsa kanssa lohkoa käsin, jolloin lohko oli luiskahtanut paikoiltaan ja hänen sormensa jäivät puristuksiin lohkon ja metallikehikon väliin. 

Molemmat työntekijät työskentelivät aliurakoitsijana toimineen yhtiön työnjohdon alaisuudessa. Loukkaantunut työntekijä oli nuori ja hänellä oli vain vähän kokemusta purkutyöstä.

Purkutyötä ei ollut suunniteltu turvalliseksi

Syytteen mukaan päätoteuttajan vastaavan työnjohtajan laiminlyönnit koskivat sitä, että purkutyötä ei ollut kirjallisesti tai muutenkaan suunniteltu turvalliseksi. Kun suunnitelmia ei ole tehty, niitä ei ollut myöskään voitu panna täytäntöön, toteuttaa tai seurata. 

Syytteen mukaan aliurakoitsijan työnjohtaja oli laiminlyönyt riittävän perehdyttämisvelvollisuuden, erityisesti ottaen huomioon asianomistajan nuori ikä ja lyhyt kokemus purkutöistä ja rakennustöistä sekä se, että työntekijät olivat työskennelleet työmaalla ilman työnjohtoa purkutyössä, jonka turvallisuussuunnittelu oli laiminlyöty. Molempia työnjohtajia syytettiin myös vammantuottamuksesta. 

Vastaajat kiistivät syytteet. Päätoteuttajan vastaava työnjohtaja katsoi, että hän ei ole laiminlyönyt velvoitteitaan. Hän oli laatinut turvallisuussuunnitelman kohteesta ja purkutyön suunnittelu oli kuulunut aliurakoitsijoille. Aliurakoitsijan työjohtaja katsoi, että hän on suullisesti perehdyttänyt asianomistajan kyseiseen työhön.

Suullinen ohjeistus purkutyöhön ei riittänyt

Käräjäoikeus katsoi, että päätoteuttajan vastaava työnjohtaja oli laiminlyönyt velvoitteitaan, kun työmaan vaaroja ei ollut arvioitu ja töitä ja purkutyötä ei ollut kirjallisesti tai muutenkaan suunniteltu turvalliseksi. 

Loukkaantuneen työntekijän mukaan perehdyttäminen oli ollut riittävää. Hän oli keskustellut aliurakoitsijan työnjohtajan kanssa suullisesti, miten toimenpide tulee tehdä, ja häntä oli ohjeistettu käyttämään työkaluja työssä. Työnjohtaja kertoi vastaavasti, että hän oli perehdyttänyt työntekijän työhön suullisesti ja käskeneensä käyttää työssä työvälineitä. Työnjohtajan mukaan työntekijät olivat muuttaneet työmenetelmää ilmoittamatta hänelle. 

Käräjäoikeus katsoi, että asianmukainen perehdyttäminen ei ole ollut mahdollista työmaan vaarojen arvioinnin ja kirjallisten turvallisuussuunnitelmien puuttumisen takia. Käräjäoikeus katsoi, että aliurakoitsijan työnjohtaja oli laiminlyönyt perehdyttämisvelvollisuutensa, kun se ei ollut perehdyttänyt vuokratyöntekijää riittävällä tavalla työmaalle. Perehdytyksessä olisi tullut käydä tarkemmin läpi mitä työvälineitä tulee käyttää ja miten, ja miten työtä ei tule tehdä. Työnjohtaja oli muutoinkin laiminlyönyt huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta työssä, kun työntekijät osallistuivat purkutyöhön, jonka vaaroja ei ollut arvioitu riittävällä tavalla ja jonka osalta ei ollut tehty turvallisuussuunnittelua ja jonka suorittamista myöskään työnantaja ei tarkkaillut.

Rakennustyön työturvallisuus alkaa suunnitelmista

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että jos turvallisuutta koskevat suunnitelmat ovat tekemättä, niitä ei voi myöskään panna täytäntöön tai seurata työturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla.

”Monet suunnitelmat ovat työturvallisuusmääräysten mukaan nimenomaan päätoteuttajan vastuulla”, huomauttaa työsuojelun lakimies Reeta Holmi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio 21.6.2023, asianro R 23/624.

Lisätiedot: 
Lakimies Reeta Holmi
p. 050 380 7369, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue