Sisältöjulkaisija

null Rakennustyömaiden tilaajavastuuvalvonta koronapandemian aikana

Rakennustyömaiden tilaajavastuuvalvonta koronapandemian aikana

Verkkouutinen 27.4.2021 Etelä-Suomi

Kontaktien vähentämiseksi ja tarkastajien työturvallisuuden varmistamiseksi tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuteen liittyvät tarkastukset toteutetaan koronapandemian aikana pääosin etävalvontana, eli työkohteeseen ei siis aina tehdä valvontakäyntiä. Rakennusalalla työmaan valvontakäynti voidaan korvata rakennustyömaan päätoteuttajalle lähetettävällä selvityspyynnöllä. 

Selvityspyynnössä pyydetään tietoja muun muassa rakennustyömaan henkilöluettelosta, perehdytetyistä työntekijöistä, työmaan alihankkijoista ja toteutuneista alihankintaketjuista. Selvityspyynnöt voivat kohdistua myös valmistuneisiin rakennustyömaihin. Lähtökohtaisesti pyydetyt tiedot ovat sellaisia, joita on työturvallisuuslain nojalla säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui.

Toimintamallin tarkoituksena on ensisijaisesti saada tietoja työmaiden alihankintaketjuista ja valvontaa kohdennetaan lähtökohtaisesti ketjuissa oleviin tilaajiin. Toisin sanoen, vaikka tietoja pyydetään päätoteuttajalta, välttämättä siihen ei tarkastusta tehdä. 

Tietoja pyydetään työsuojelun valvontalain nojalla. Työsuojelun valvontalain (44/2006) 4 §:n mukaan työsuojeluviranomaisella ja tarkastajalla on oikeus saada työnantajalta asiakirjat, jotka työnantajan on tullut laatia, säilyttää tai pitää hallussaan työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvien säännösten perusteella. Työsuojeluviranomaisella ja tarkastajalla on oikeus myös saada työnantajalta valvonnan kannalta muita tarpeellisia tietoja.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Joonas Heinilä, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ylitarkastaja Mira Nousiainen, etunimi.sukunimi@avi.fi 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto