Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Rakennusyrityksen toimitusjohtajalle sakkoja työturvallisuuteen liittyvien tehtävien järjestämisen ja valvomisen laiminlyömisestä

Rakennusyrityksen toimitusjohtajalle sakkoja työturvallisuuteen liittyvien tehtävien järjestämisen ja valvomisen laiminlyömisestä

Mediatiedote 18.2.2020 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 11.2.2020 tuominnut rakennusalan yrityksen toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut työturvallisuusrikos tuli ilmi, kun aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja teki 26.9.2017 työsuojelutarkastuksen pirkanmaalaiselle rakennustyömaalle. Tarkastaja havaitsi, ettei rakenteilla olevan rivitalon katon reunoilla ollut suojakaiteita eikä työntekijöillä ollut turvavaljaita ja turvaköysiä käytössään. Lisäksi työmaalle ei ollut laadittu putoamissuojaussuunnitelmaa 26.9.2017 mennessä, vaikka se olisi työturvallisuusmääräysten mukaan tullut laatia kirjallisesti ennen rakennustöiden aloittamista.

Käräjäoikeus totesi, että asiassa kuultujen henkilöiden kertomusten perusteella jäi epäselväksi, kuka oli ollut vastuussa putoamissuojaussuunnitelman laadinnasta. Tästä syystä käräjäoikeus katsoi, että työturvallisuuteen liittyviä tehtäviä ei ollut järjestetty yrityksessä riittävän selkeästi, mikä on mahdollistanut sen, että putoamissuojaussuunnitelman on jäänyt laatimatta. Käräjäoikeus tuomitsi yrityksen toimitusjohtajalle 15 päivän sakkorangaistuksen. koska tämä ei ollut riittävällä tavalla organisoinut ja valvonut kirjallisten työturvallisuussuunnitelmien tekoa ja toteutusta.

Käräjäoikeus totesi vielä, että koska vahinkoalttiilla rakennusalalla työturvallisuusmääräysten noudattaminen on alalla toimivien yritysten tärkeimpiä velvollisuuksia, ei työnantaja voi vedota työkiireisiin välttyäkseen vastuulta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että mikäli työturvallisuusmääräysten mukaisia tehtäviä ei ole delegoitu kenellekään, on vastuu linjaorganisaatiossa ylimmällä johdolla.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 19/4957

Lisätietoja: Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue