Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tehtaalla kaksi työtapaturmaa – sakkoja puuteollisuusyritykselle ja vuokrayritykselle

Tehtaalla kaksi työtapaturmaa – sakkoja puuteollisuusyritykselle ja vuokrayritykselle

Mediatiedote 1.3.2023 Länsi- ja Sisä-Suomi

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 23.2.2023 puutuotteita valmistavan yrityksen työturvallisuusrikoksista. Tuomiot liittyvät Kannonkoskella sijaitsevalla tehtaalla vuosina 2019 ja 2021 tapahtuneisiin työtapaturmiin. Jälkimmäisessä tuomittiin myös henkilöstövuokrausyritys. 

Käräjäoikeus tuomitsi puutuotteita valmistavan Kannonpuu Oy:n työturvallisuusrikoksista 15 000 euron yhteisösakkoon ja yrityksen toimitusjohtajan kahdesta työturvallisuusrikoksesta sekä vammantuottamuksesta yhteensä 45 päiväsakon sakkorangaistukseen. Lisäksi yritys velvoitettiin maksamaan vahingoittuneelle työntekijälle korvaus kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta ja psyykkisestä tilapäisestä haitasta sekä oikeudenkäyntikulut lainmukaisine viivästyskorkoineen. Samalla käräjäoikeus tuomitsi yrityksen työnjohtajana toimineen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 20 päiväsakon sakkorangaistukseen. Myös työnjohtajan sijaisen katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, mutta hänelle ei tuomittu rangaistusta.

Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi alaikäisen vuokratyöntekijän palkanneen vuokraajayrityksen OivaTyö Oy:n 5 000 euron yhteisösakkoon sekä yrityksen toimitusjohtajan nuorten työntekijöiden suojelusäännösten rikkomisesta ja työturvallisuusrikoksesta 30 päiväsakon sakkorangaistukseen. 

Käsi osui sirkkeliin ensimmäisenä työpäivänä

Heinäkuussa 2019 tapahtuneessa tapaturmassa työntekijä oli ollut tyhjentämässä tapituskoneen sirkkelin terän alapuolella olevaa astiaa, kun hänen kätensä osui pyörivään terään. Tapaturman seurauksena työntekijän käsi vahingoittui. Työntekijä oli tapaturman sattuessa ensimmäistä päivää töissä.

Käräjäoikeus totesi, että kyseessä olevalla laitteella ei ole ollut teräjarrua. Lisäksi terä on ollut suojaamatta, koska alkuperäinen teräsuoja on poistettu ja vaara-alueelle on päässyt portista, jossa ei ole ollut aikalukkoa. Käräjäoikeuden mukaan perehdytys on ollut puutteellista ja asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että työntekijä olisi toiminut ohjeistuksen vastaisesti. Tapaturman jälkeen laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia, muun muassa porttiin on asennettu aikalukko ja terä koteloitu. 


Alaikäinen vuokratyöntekijä loukkaantui työskennellessään katkaisusahalla

Kesäkuussa 2021 tapahtuneessa tapaturmassa alaikäinen kesätyöntekijä työskenteli katkaisusahalla. Hän seisoi sahan vieressä, syötti käsillään puunkappaleita sahaan ja laukaisi terän jalkapolkimella. Työntekijän kädet joutuivat vaara-alueelle, ja sahan tehtyä työstöliikkeen työntekijä loukkaantui. Työntekijä oli tapaturman sattuessa toista päivää töissä.

Käräjäoikeus totesi, että katkaisusahaa on ollut mahdollista käyttää siten, että työntekijän kädet ovat laitteen vaara-alueella. Tapaturman jälkeen katkaisusahaan on tehty teknisiä muutoksia, kuten kahdella kädellä käytettävä ohjainlaite jalkapolkimen sijaan. Käräjäoikeuden mukaan tapaturma olisi ollut estettävissä teknisin keinoin. Lisäksi perehdyttämisessä ja työtapojen valvonnassa oli ollut puutteita. 

Loukkaantunut työntekijä oli henkilöstövuokrausyrityksen palveluksessa. Käräjäoikeus katsoi, että henkilöstövuokrausyritys oli muun muassa laiminlyönyt varmistaa, että työntekijä sijoitetaan hänen ammattitaitoaan ja kokemustaan vastaavaan työhön, ja että työtehtävät eivät aiheuta erityistä tapaturman vaaraa. Lisäksi yritys ei ollut tehnyt työsuojeluviranomaiselle ilmoitusta nuoren työntekijän käyttämisestä vaaralliseen työhön.

Vastaajat kiistivät syyllisyytensä kummassakin tapauksessa. 

Tapaturmat on estettävä ensisijaisesti teknisin ratkaisuin

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevää turvallisen tekniikan periaatetta. Teknisin ratkaisuin tulee huolehtia, ettei työntekijän ulottumisalueella ole vaarallisia kohteita. Työnantajalla on lisäksi velvollisuus valvoa, että oikeita ja turvallisia työtapoja noudatetaan, antaa riittävä opetus ja ohjaus työntekijöille sekä noudattaa nuoria työntekijöitä koskevia säännöksiä. 

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia numero R 21/2085. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja:
Lakimies Lassi Anttila, 0295 018 189, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto