Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työntekijä putosi katolta ensimmäisenä työpäivänään - Työnantaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen

Työntekijä putosi katolta ensimmäisenä työpäivänään - Työnantaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen

Mediatiedote 9.3.2020 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut pirkanmaalaisen kattosaneerausyrittäjän 50 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 20.1.2020.

Tuomio liittyi Tampereella 10.7.2018 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa kattoa pinnoittamassa ollut työntekijä vahingoittui pudottuaan omakotitalon vesikatolta. Työntekijä oli pinnoittanut katon kertaalleen ja oli tekemässä toista kerrosta, kun hän astui märän maalin päälle sillä seurauksella, että hän liukui lapetta alas ja putosi vesikatolta maahan noin neljän metrin korkeudesta.

Työntekijällä ei ollut rakennusalan koulutusta ja aiempaa työkokemusta oli kolmen kuukauden ajalta. Lisäksi tapaturman tapahtumispäivä oli työntekijän ensimmäinen päivä kyseisen työnantajan työssä. Työnantaja oli seurannut työntekijän työskentelyä noin tunnin ajan ja lähtenyt tämän jälkeen toiselle työmaalle jättäen työntekijän yksin työskentelemään.

Käräjäoikeus katsoi työnantajan laiminlyöneen työturvallisuusmääräyksiä työn turvallisen suorittamisen suunnittelemisen ja järjestämisen osalta, koska työmaalle ei ollut suunniteltu ja järjestetty turvallista putoamissuojausta eikä turvallisia kulkuteitä. Lisäksi käräjäoikeus totesi sekä työntekijälle annetun ohjeistuksen että työnantajan työntekijän työhön kohdistuneen valvonnan olleen työntekijän kokemukseen ja koulutukseen nähden riittämätöntä. Mainituissa olosuhteissa työnantajan ei voitu katsoa vapautuvan vastuustaan yksin sen seikan takia, että työntekijä oli jättänyt kytkemättä turvaköyden valjaisiinsa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että turvallisten työolosuhteiden järjestämisen lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen työntekijä perehdytetään riittävästi työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 19/3924

Lisätietoja: Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue