Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomainen tehostaa ulkomaalaisten kausityöntekijöiden työsuhteen ehtojen valvontaa

Työsuojeluviranomainen tehostaa ulkomaalaisten kausityöntekijöiden työsuhteen ehtojen valvontaa

Mediatiedote 25.5.2020

Työsuojeluviranomainen valvoo tulevana kesänä tehostetusti kausityöntekijöiden työsuhteen ehtoja. Valvonnalla ehkäistään harmaata taloutta ja työsyrjintää sekä varmistetaan, että kilpailutilanne on reilu sellaisille työnantajille, jotka hoitavat lakisääteiset velvoitteensa asianmukaisesti.

Aiempien vuosien tarkastuksilla on tullut esiin epäselvyyksiä ulkomaalaisen kausityövoiman palkkauksessa: ”Esimerkiksi kasvinviljelyn toimialalla joka neljännellä tarkastuksella annettiin työnantajalle velvoite siitä, että ulkomaalaisen työntekijän palkka ei ole yleissitovan työehtosopimuksen mukainen”, kertoo työsuojelutarkastaja Merja Laakkonen Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. ”Lisäksi palkkaa ei voitu kaikissa tapauksissa luotettavasti tarkastaa työaikakirjanpidon puutteiden vuoksi.”

Tarkastuksilla selvitetään tarvittaessa, onko työntekijän työkokemus, ammattitaito ja työtehtävät huomioitu palkan määrittelyssä asianmukaisesti. Esimerkiksi Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen mukaan työpaikalla on oltava järjestelmä palkkaukseen sisältyvän ammattitaitolisän määrittelyyn ja sen perusteet on selvitettävä kaikille työntekijöille.

Valvonnan lähtökohta on, että työntekijöille, jotka ovat työskennelleet tiloilla useana vuonna, osaavat työt ja perehdyttävät ensikertalaisia, ei voi maksaa alinta mahdollista palkkaa. ”Jos työntekijällä on kokemusta ja ammattitaitoa, jota käytetään yrityksessä hyväksi, tämän pitäisi näkyä hänen henkilökohtaisessa palkanosassaan. Tilanne voi täyttää työsyrjinnän tunnusmerkistön, mikäli ammattitaitolisä jätetään maksamatta työntekijän ulkomaalaisuuden vuoksi”, Merja Laakkonen selventää.

Tarkastuksilla valvotaan myös, että työnantaja on varmistunut palvelukseen ottamansa ulkomaalaisen henkilön työnteko-oikeudesta. EU/ETA -maan kansalaisella on Suomessa rajoittamaton työnteko-oikeus. Työntekijä, joka ei ole EU/ETA -maan kansalainen, tarvitsee työntekoa varten yleensä joko työntekijän tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan.

Poikkeusoloja koskevan erityislain perusteella Suomessa oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat vaihtaa työnantajaa ja ammattialaa työskennelläkseen huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta tärkeissä tehtävissä. Poikkeussäännös on voimassa 9.4. - 31.10.2020.

Lisätietoja:
Tarkastaja Merja Laakkonen, puh 029 501 6976, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Inspektör Katariina Nysund, tfn 029 501 8704, förnamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland