Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomainen valvoo nuorten työpaikkoja

Työsuojeluviranomainen valvoo nuorten työpaikkoja

Mediatiedote 2.3.2023

Työsuojeluviranomainen kohdistaa tänä vuonna tarkastuksia työpaikkoihin, jotka työllistävät erityisesti alle 30-vuotiaita työntekijöitä. Tarkastuksilla valvotaan, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteen vähimmäisehtoja ja huolehditaan työturvallisuudesta. 

Tarkastuksia suunnataan erityisesti matkailu- ja ravitsemisalalle, kaupan alalle, markkina- ja tapahtumamyyntiin, myynnin edistämiseen sekä maatalouteen. Vuoden 2023 aikana tehdään yhteensä noin 700 tarkastusta nuorten työpaikkoihin.

Osa tarkastuksista tehdään ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksella keskustellaan nuorten työntekijöiden kanssa ja varmistetaan, että he ovat saaneet tarvittavat tiedot, ohjeet ja dokumentit. Jos työnantajaa ei tavoiteta tarkastuksen aikana, häntä kuullaan tarkastuskäynnin jälkeen. 

”Tarkastusten tavoitteena on varmistaa, että nuoria kohdellaan työpaikoilla reilusti ja he saavat hyvän alun työuralleen”, kertoo ylitarkastaja Jan Mikkonen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Tarkastuksilla valvotaan työsopimuksia ja työaikaa 

Valvonnassa keskitytään työsopimukseen ja työaikaan liittyviin asioihin. Työpaikoilla tarkastetaan, onko työsopimukset tehty kirjallisena, annetaanko palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelma, onko työpaikalle laadittu työvuoroluettelo ja onko työn tauotus järjestetty asianmukaisesti. 

Lisäksi tarkastuksilla valvotaan, että työntekijät on perehdytetty työhön, työterveyshuolto ja työhöntulotarkastukset on järjestetty sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuuttaminen on hoidettu. Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota myös työpaikan henkilöstötiloihin.

Valvonnalla pyritään ennaltaehkäisemään työelämän riitatilanteita ja estämään epätervettä kilpailua. Tavoitteena on myös tukea työpaikkoja ennakoivaan ja omaehtoiseen työsuojelutoimintaan.  

Tarkastuksen aikana työnantajat ja työntekijät voivat kysyä tarkastajilta työsuhteeseen ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Jan Mikkonen
0295 018 163, etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue