Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomaiset valvovat rakennusalan työturvallisuutta

Työsuojeluviranomaiset valvovat rakennusalan työturvallisuutta

Mediatiedote 10.3.2021

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmivuotinen valvontahanke, joka keskittyy erityisesti vakavien työtapaturmien ennalta ehkäisemiseen. ”Yleisesti vaaralliseksi mielletyistä rakennusalan töissä rakennustyöntekijöille on sattunut viime vuosina keskimäärin noin 120 työpaikkatapaturmaa per miljoona työtuntia”, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen uutinen.

Valtakunnallisessa hankkeessa työsuojelutarkastuksia tehdään uudis- ja korjausrakennustyömaille mutta myös muille rakennustyökohteille.

Työmaatarkastuksella käydään läpi päätoteuttajan työturvallisuusvelvollisuuksia muun muassa suunnittelu- ja tarkastustoiminnan osalta. Aliurakoitsijaan kohdistetulla tarkastuksella keskitytään työnantajan työturvallisuusvelvollisuuksiin yhteisellä rakennustyömaalla. Rakennuttajan osalta tarkastuksilla paneudutaan työturvallisuusvastuiden toteutumiseen.

Valvonta kohdennetaan ennakkoon tehdyn riskikartoituksen perusteella. Tehtävillä tarkastuksilla tarkastetaan asiakirjoja sekä tehdään koronatilanteen sallimissa rajoissa työmaatarkastuksia.

Pitkäkestoiselle tai työturvallisuuden kannalta laajalle ja vaativalle työmaalle voidaan tehdä useampia tarkastuksia eri työvaiheiden aikana.

Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomioita rakennustyömailla esiintyvään syöpävaaralliseen kvartsipölyyn ja sen hallintaan.

Tietoa rakennusalan työsuojelusta: https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala

Tietoa syöpävaaran hallinnasta: https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/899621/Tyopaikkatiedote_1_2020.pdf

Esimerkki kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta 14.12.2020:
​​​​​​​Rakennustyömaalla oltiin siirtämässä betonielementtejä ja ne oli tarkoitus laskea maahan nojaamaan toisiaan vasten. Kaksi rakennusmiestä oli vastaanottamassa niitä kaivannossa rakennuksen vieressä. Lasketut elementit jäivät huonoon asentoon ja niitä oli tarkoitus siirtää turvallisempaan asentoon. Toinen elementti kaatui ja rakennusmies kuoli jäätyään elementtien väliin. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Lisätietoja:
Tarkastaja Juha Sinerjoki, p. 0295 018 182, sähköposti: juha.sinerjoki@avi.fi
​​​​​​​Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

​​​​​​​