Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ultraääni aiheutti työtapaturman – perehdytys oli laiminlyöty

Ultraääni aiheutti työtapaturman – perehdytys oli laiminlyöty

Mediatiedote 22.7.2021 Länsi- ja Sisä-Suomi

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa heinäkuussa 2019 tapahtunutta työtapaturmaa. Yhtiön huoltomies loukkaantui, kun hän oli ollut paikantamassa ultraääniliitoskoneeseen tullutta vikaa. 

Konetta tutkittaessa ja vikaa paikannettaessa koneen operaattori käynnisti koneen, jotta nähtiin, mitä se tekee. Huoltomies oli tässä vaiheessa ollut koneen vieressä ilman kuulosuojaimia lyhyen aikaa ennen kuin laittoi suojaimet päähän. Hän ei ollut tietoinen koneen tuottaman ultraäänen kuulolle aiheuttamasta vaarasta. 

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt työturvallisuusmääräyksiä työntekijälle annettavan opetuksen ja ohjauksen osalta, koska työntekijää ei ollut perehdytetty ultraääniliitoskoneen huollossa esiintyviin vaaroihin. Käräjäoikeus totesi, että huoltomiesten tekemiin ennakkohuoltoihin perehdytettiin perehdytyslistan avulla. Vikatilanteisiin, jollaisesta tapaturmassa oli ollut kyse, varauduttiin yhtiön sisäisen tuumaa hetki -periaatteen mukaisesti.
Yhtiössä oli annettu ohje, jonka mukaan Tuumaa hetki -lomake on täytettävä muun muassa, mikäli työpisteen vaarat muuttuvat merkittävästi. Lomakkeeseen on kirjattu myös, että jokaisen työntekijän pitää tunnistaa työpisteen vaarat. Mahdolliseksi vaaraksi on lomakkeeseen kirjattu myös melu ja tärinä. Loukkaantunut huoltomies oli ollut tietoinen Tuumaa hetki -periaatteesta, mutta ei koneen ultraäänen aiheuttamasta vaarasta.

Arvioidessaan perehdytyksen riittävyyttä käräjäoikeus otti huomioon sen, ettei ultraääniliitoskoneen korvin kuultava ääni vaikuta kovalta, ja ettei koneen tuottama kuulolle vaarallinen ultraääni ole ihmiskorvin kuultavissa. Käräjäoikeuden mukaan tämä lisäsi merkittävästi riskiä siitä, että työntekijä ei epähuomiossa suojaa kuuloaan annetusta ohjeistuksesta huolimatta, koska ei koe ääntä kovaksi. Siten häntä olisi yleisen meluriskeistä varoittamisen ja Tuumaa hetki -periaatteen perehdyttämisen lisäksi tullut erityisesti varoittaa ultraääniliitoskoneen kuulolle vaarallisen äänen erityispiirteestä. 

Käräjäoikeus katsoi yhtiön huoltopäällikön ja huoltoryhmän esimiehen syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. He eivät olleet huolehtineet siitä, että perehdyttämisohjelmassa olisi varoitettu koneen tuottamasta ultraäänestä. Käräjäoikeus jätti heidät kuitenkin vähäisyysperusteella tuomitsematta rangaistukseen. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen mukaan tilanteissa, joissa vaaraa ei voida poistaa yleisesti vaikuttavin toimenpitein, ja työstä aiheutuvan vaaran välttäminen on työntekijästä itsestään kiinni, tulee työnantajan erityisen huolellisesti varmistua, että työntekijälle annetaan riittävästi opetusta ja ohjausta koneiden ja laitteiden aiheuttamista vaaroista ja niiden välttämisestä. Työnantajan vastuulle kuuluvaa perehdytysvelvollisuutta ei voi korvata huomio-/varoitusmerkeillä eikä työntekijälle annettavalla ohjeella tunnistaa työpisteen vaaroja työtehtävien lomassa.

Tuomio on lainvoimainen. 

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 21/1909. 

Lisätiedot:

Lakimies Sari-Anne Salminen, 0295 018 682, etunimi.sukunimi@avi.fi 
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto