Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vannesahan puutteista yhteisösakko ja päiväsakkoja 

Vannesahan puutteista yhteisösakko ja päiväsakkoja 

Mediatiedote 18.6.2021 Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut eteläpohjalaisen betonituotteita rakennustarkoituksiin valmistavan yrityksen 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta yrityksen tehtaanjohtajan 15 päiväsakon ja työnjohtajan 10 päiväsakon rangaistukseen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 4.6.2021.

Käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi, kun kesäkuussa 2019 tapahtunutta työtapaturmaa tutkittiin. Yrityksen työntekijän käsi oli osunut styrox-levyä sahatessa vannesahan terään. 

Käytetyssä vannesahassa teräsuojuksen säätö oli tapahtumahetkellä epäkunnossa, jonka ohella teräjarru ei toiminut hätäpysäytystä käyttäen. Myöskään työntökahvaa ei tapahtumahetkellä käytetty. Vahingoittuneen työntekijän sekä syytteessä kuvatun menettelyn mukaan työntökahva puuttui tapahtumahetkellä vannesahasta. Syytteessä kuvatun menettelyn mukaan tehtaanjohtaja oli laiminlyönyt huolehtia työkoneiden kunnosta, ja työnjohtaja oli laiminlyönyt valvoa työmenetelmiä ja -tapoja sekä puuttua havaittuihin epäkohtiin. 

Vastaajina olleet tehtaanjohtaja ja työnjohtaja myönsivät syyllistyneensä työturvallisuusrikokseen. He myönsivät syytteessä kuvatun menettelyn oikeaksi sillä poikkeuksella, että katsoivat työntökahvan olleen vannesahan luona tapahtumahetkellä.

Käräjäoikeus totesi, että vahingoittuneen työntekijän kertomus ja kirjallisena todisteena esitetyt valokuvat ovat osoittaneet, että sahassa ei ole ollut tapahtumahetkellä työntökahvaa. Käräjäoikeus katsoi, että vastaajat ovat syyllistyneet menettelyllään työturvallisuusrikokseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työsuojelussa yhtenä johtavana periaatteena on niin sanottu turvallisen tekniikan periaate. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ensisijaisesti teknisin ratkaisuin tulee huolehtia, ettei työntekijöiden ulottumisalueella ole vaarallisia kohteita. 

Jos vaara on poistettavissa suojuksella, on koneessa oltava suojus. Puutteita koneiden suojaamisessa ei voi korvata työntekijöille annettavilla varoituksilla tai ohjeilla. Työnantajalla on myös velvollisuus varmistaa, että koneiden turvalaitteet toimivat virheettömästi. Työnantajan on lisäksi jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 21/482. Tuomio on lainvoimainen. 

Lisätiedot:
Lakimies Lassi Anttila, 0295 018 189, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto