Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vuokratyön valvonta jatkuu sekä henkilöstövuokrausyrityksissä että käyttäjäyrityksissä

Vuokratyön valvonta jatkuu sekä henkilöstövuokrausyrityksissä että käyttäjäyrityksissä

Verkkouutinen 25.3.2021

Henkilöstövuokraus on vakiinnuttanut paikkansa työn tekemisen muotona suomalaisessa työelämässä. Henkilöstövuokrausta on lähes kaikilla toimialoilla, ja työntekijät ovat kaiken ikäisiä sekä koulutukseltaan ja ammattitaidoltaan hyvin erilaisia. 

Työsuojelun vastuualueet kohdistavat kuluvana vuonna valvontaa sekä vuokratyönantajiin että käyttäjäyrityksiin koko maassa. Valvonnassa käsitellään työolosuhteita ja työsuhdeasioita. Tarkastelussa ovat sekä työntekijän oman työnantajan että työn vastaanottajan velvollisuudet. Lisäksi valvotaan tilaajavastuulain noudattamista niissä yrityksissä, jotka käyttävät ulkopuolista työvoimaa. 

Vuokratyössä huomioitava työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja tilaajavastuulaki

Vuokratyössä työnantaja (henkilöstövuokrausyritys) vuokraa työntekijänsä toisen työnantajan (käyttäjäyritys) työhön. Vuokratyön piiriin kuuluvat myös lähetetyt työntekijät. Vuokratyössä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat keskeiset säännökset ovat työsopimuslaissa ja työturvallisuuslaissa. Lisätietoa velvollisuuksista löytyy työpaikkatiedotteesta: Vuokratyöntekijän työturvallisuudesta vastaavat sekä vuokra- että käyttäjäyritys.

Vuokratyötä tilaavan yrityksen tulee lisäksi noudattaa tilaajavastuulakia solmiessaan sopimuksia vuokratyöstä. Laki koskee myös ulkomaisia yrityksiä silloin, kun työtä tehdään Suomessa. Yrityksen tulee hankkia tilaajavastuulaissa vaaditut selvitykset sopimuskumppanistaan ennen sopimuksen solmimista. Näitä selvityksiä ovat esimerkiksi selvitys verojen maksusta, todistus työntekijöiden eläkevakuuttamisesta ja selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

Valvontahavaintoja vuokratyöstä

Vuokratyöhön liittyvää työsuojeluvalvontaa on tehty jo useita vuosia. Valvonnan havaintojen mukaan etenkin käyttäjäyritykset tuntevat heikosti työturvallisuuteen liittyvät velvollisuutensa (työturvallisuuslaki 738/2002, 3 §). Käyttäjäyritykset eivät usein olleet määritelleet riittävän tarkasti, minkälaiseen työhön työntekijä on tulossa ja mitä vaatimuksia vuokratyöntekijöille on.  
Valvonnassa havaittiin vuokratyönantajien osalta myös, että työterveyshuollon työpaikkaselvitys ja työn vaarojen selvittäminen ja arviointi eivät aina kattaneet vuokratyöntekijöiden tekemiä työtehtäviä ja työolosuhteita.

Verkkoseminaari vuokratyönantajille

Vuokratyönantajille on tulossa verkkoseminaari syksyllä 2021. Tulevista verkkoseminaareista saa tietoa esimerkiksi tilaamalla työsuojeluhallinnon uutiskirjeen: www.tyosuojelu.fi/uutiskirje

Lisätietoa:
Ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, 0295 017 625, etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuun osalta: tarkastaja Pauli Ollikka, 0295 016 239, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue