Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta - alasivu

Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikkaan, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työnantaja tekee aloitteen toimikunnan perustamisesta Työsuojelutoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja ja työpaikan työntekijät. Jäseniä on joko neljä, kahdeksan tai kaksitoista. Neljännes toimikunnan jäsenistä edustaa työnantajaa, puolet sitä työntekijä- tai toimihenkilöasemassa olevien työntekijöiden ryhmää, joka on niistä suurempi ja neljännes pienempää ryhmää. Asiasta voidaan sopia toisinkin.

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan. Työsuojelupäälliköllä on oikeus osallistua työsuojelutoimikunnan kokouksiin, vaikka hän ei olisi työsuojelutoimikunnan jäsen.

Työsuojeluvaltuutetut ovat asemansa perusteella työsuojelutoimikunnan jäseniä. Muut työntekijöiden edustajat valitaan samalla vaalimenettelyllä kuin työsuojeluvaltuutetut.

Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana toimii työnantaja, tämän edustaja tai toimikunnan keskuudestaan valitsema henkilö. Työsuojelutoimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta huolehtii työnantajan nimeämä edustaja.

Työsuojelutoimikunnan jäsenyydestä ei saa aiheutua kuluja toimikunnan jäsenille. Jäsenten ajankäyttö ja ansionmenetykset korvataan samalla periaatteella kuin työsuojeluvaltuutetun.