Sisältöjulkaisija

null Onko maatila tilaajavastuulain tarkoittama tilaaja? Pitääkö maatilan hankkia tilaajavastuuselvitykset, jos se tekee vuokratyö- tai alihankintasopimuksia?

Onko maatila tilaajavastuulain tarkoittama tilaaja? Pitääkö maatilan hankkia tilaajavastuuselvitykset, jos se tekee vuokratyö- tai alihankintasopimuksia?

Tilaajavastuu

Tilaajavastuulaissa tilaajalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka on velvollinen tekemään kaupparekisterilain 3 §:ssä tarkoitetun perusilmoituksen sekä muita tilaajavastuulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa erikseen lueteltuja yhteisöjä.

Kaupparekisterilain 3 §:n mukaan perusilmoituksen ovat velvollisia tekemään muun muassa avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Perusilmoituksen on velvollinen tekemään elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö (yksityinen elinkeinonharjoittaja) siten kuin elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa säädetään; ei kuitenkaan maatilatalouden eikä kalastuksen harjoittaja.

Näin ollen pääsääntöisesti vain yhtiömuotoinen maatila on tilaajavastuulain tarkoittama tilaaja, jonka on ennen vuokratyö- ja alihankintasopimusten solmimista hankittava tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset.

Perusilmoituksen kaupparekisteriin saa tehdä myös sellainen elinkeinonharjoittaja, joka ei lain mukaan ole velvollinen sitä tekemään lukuun ottamatta laivanisännistöä. Tilaajavastuulain tarkoittamaksi tilaajaksi katsotaan kuitenkin vain sellainen yritys, joka on velvollinen tekemään perusilmoituksen.

25.2.2022