Sisältöjulkaisija

null Kotihoidon asiakkaan wc on niin pieni, ettei ergonominen työskentely ole mahdollista ja selkäni on kipeytynyt. Onko minun työskenneltävä tämän asiakkaan luona?

Kotihoidon asiakkaan wc on niin pieni, ettei ergonominen työskentely ole mahdollista ja selkäni on kipeytynyt. Onko minun työskenneltävä tämän asiakkaan luona?

Fyysinen kuormitus
Työnantajan on huolehdittava, että työtä kevennetään tarvittaessa apuvälineillä. On tärkeää, että käsin tehtävien nostojen ja siirtojen riskienarviointi sekä ergonomisen työskentelyn työtavat arvioidaan asiakaskohtaisesti. Kotihoitotyössä on noudatettava työturvallisuuslain määräyksiä, mutta asiakkaan wc-tiloihin ei kuitenkaan voida vaikuttaa. Työnantajan on ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi ja terveysvaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Tässä voidaan hyödyntää asiantuntijoita, esimerkiksi työterveyshuollon työfysioterapeuttia. Työn kuormitusta pystytään vähentämään työn suunnittelulla ja oikeilla välineillä. Saatavilla on apuvälineitä, jotka on tarkoitettu pieniin tiloihin siirtymisen ja peseytymisen avustamiseen. Ota yhteyttä esimieheen, joka vastaa siitä, että kohteeseen tehdään riskienarviointi ja hankitaan apuvälineitä.
3.9.2018