Sisältöjulkaisija

null Milloin yhteinen wc on sallittu työpaikalla ja missä asiasta on säädetty?

Milloin yhteinen wc on sallittu työpaikalla ja missä asiasta on säädetty?

Henkilöstötilat

Pienillä, korkeintaan viiden työntekijän työpaikoilla, voi olla yhteinen käymälä naisille ja miehille työn laadusta ja muista oloista riippuen. Henkilökunnan ja yleisön käymälöiden tulee pääsääntöisesti olla erillisiä.

Suuremmilla, yli viiden työntekijän työpaikoilla, miehille ja naisille on varattava riittävästi erillisiä käymälöitä. Yleensä riittää yksi käymälä 20 miehelle tai 15 naiselle.

Asiasta on säädetty työturvallisuuslain (738/2002) 48. §:ssä sekä valtioneuvoston asetuksessa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 6. §:ssä.

3.9.2018