Sisältöjulkaisija

null Miten tunnistan mutageeniset ja lisääntymiselle vaaralliset kemikaalit?

Miten tunnistan mutageeniset ja lisääntymiselle vaaralliset kemikaalit?

Kemialliset tekijät
Perimää vaurioittavien aineiden ja seosten vaaralausekkeet ovat R46 ja H340, ja lisääntymiselle vaaralliset kemikaalit tunnistaa vaaralausekkeista R60, R61 ja H360. Jos kemikaalin epäillään aiheuttavan perimävaurioita, sen vaaralausekkeet ovat R68 ja H341. Vastaavat mahdollisesti lisääntymisvaaralliset kemikaalit on merkitty vaaralausekkeella H361.
3.9.2018