Sisältöjulkaisija

null Miten tunnistan syöpävaaralliset kemikaalit työpaikalla?

Miten tunnistan syöpävaaralliset kemikaalit työpaikalla?

Kemialliset tekijät
Syöpävaarallisien kemikaalien etiketeissä (ja käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 2.2) on jokin tai useampia seuraavista vaaralausekkeista: R45, R49 ja H350. Jos kemikaalien epäillään aiheuttavan syöpää, niiden vaaralausekkeet ovat R40 ja H351.
3.9.2018