Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Nosturi kaatui raide-elementin nostossa – päätoteuttajan vastuuhenkilölle ja aliurakoitsijan työmaapäällikölle sakkorangaistukset työturvallisuusrikoksesta

Nosturi kaatui raide-elementin nostossa – päätoteuttajan vastuuhenkilölle ja aliurakoitsijan työmaapäällikölle sakkorangaistukset työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 6.9.2021 Etelä-Suomi

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi päätoteuttajan vastuuhenkilön 25 päiväsakon ja aliurakoitsijan työmaapäällikön 35 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 31.8.2021.

Tuomio liittyy 26.5.2019 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa raidenosturi kaatui, kun raide-elementtiä nostettiin ratapenkalta takaisin ratalinjalle raidenosturilla ja kaivinkoneella. Kirjallista nostotyösuunnitelmaa, eikä kirjallista elementtien asennussuunnitelmaa ollut laadittu.

Päätoteuttajan vastuuhenkilö katsoi, että kirjallisen nostotyösuunnitelman laatiminen kuului aliurakoitsijalle. Aliurakoitsijan työmaapäällikkö myönsi syyllistyneensä työturvallisuusrikokseen, koska oli laiminlyönyt kirjallisen nostotyösuunnitelman laatimisen. Molemmat katsoivat, ettei kyse ollut elementtirakentamisesta, eikä kirjallista elementtien asennussuunnitelmaa siksi pitänytkään laatia.

Asiassa oli riidatonta, että kirjallinen nostotyösuunnitelma oli laatimatta, mutta käräjäoikeus katsoi, että nostoa ei ylipäätänsä ollut suunniteltu ja valvottu riittävästi. Käräjäoikeus katsoi, että pääurakoitsija oli laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa, että aliurakoitsija täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet, eli suunnittelee nostotyön turvallisuuden ja tarvittaessa laatii kirjallisen nostotyösuunnitelman.

Käräjäoikeus piti suoritettua työtä elementtirakentamisena. Raide-elementit oli junaraiteita aikanaan rakennettaessa asennettu paikoilleen ja nyt korjaus-/kunnossapitotyössä ne oli nostettu pois paikoiltaan raiteiden alla olevan maapohjan massanvaihtotyön ajaksi ja nostettu ja asennettu sen jälkeen takaisin paikoilleen. Käräjäoikeus katsoi, että päätoteuttajalla oli rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti pääasiallinen vastuu siitä, että kirjallinen elementtien asennussuunnitelma on työmaalla ja toissijainen vastuu oli ollut elementtien nostotyöstä vastanneella aliurakoitsijalla.

Käräjäoikeus katsoi molempien tuomittujen osalta, että he olivat jättäneet noudattamatta työturvallisuusmääräyksiä huolimattomuudesta, eikä kyse ollut tahallisesta menettelystä.

”Rakennustyössä päätoteuttaja ei vapaudu työturvallisuusmääräyksissä nimenomaan päätoteuttajalle asetetuista velvoitteista sopimalla aliurakoitsijan kanssa näiden velvoitteiden, kuten kirjallisten suunnitelmien laatimisen, siirtämisestä aliurakoitsijan vastuulle”, muistuttaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies Reeta Holmi.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio 31.8.2021, asianro R 21/401

Hovioikeuden tuomiosta kerrotaan 6.7.2022 julkaistussa tiedotteessa Hovioikeus tulkitsi elementtirakentamista koskevia työturvallisuusmääräyksiä toisin kuin käräjäoikeus ja alensi sakkorangaistusta työturvallisuusrikoksesta

Lisätiedot:
Lakimies Reeta Holmi, puh. 050 380 7369, reeta.holmi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Päivitetty 6.7.2022 – Itä-Suomen hovioikeus alensi päätoteuttajan vastuuhenkilön sakkorangaistuksen 25 päiväsakosta 20 päiväsakkoon. Hovioikeus antoi tuomionsa 4.7.2022.